Zeeuwse dijken
Foto: Dijkversterking bij Hansweert (website Waterschap Scheldestromen).

Kamerleden Minhas en Van den Hil van de VVD hebben aan minister Harbers van IenW vragen gesteld over de afgekeurde dijken in Zeeland. Waterschap Scheldestromen keurde eerder ruim 25 procent van de Zeeuwse primaire waterkeringen af. Ze voldoen niet aan de ondergrens van de huidige wettelijke veiligheidsnorm. De Kamerleden willen onder meer weten hoe de minister wil voorkomen dat waterschappen de kosten van de versterkingsoperatie op de lange termijn niet kunnen betalen.

Het waterschap stelt dat geen sprake is van een acuut veiligheidsprobleem, maar dat de afgekeurde dijkvakken voor 2050 versterkt moeten worden om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Kosten: minimaal 1,5 miljard euro. De Kamerleden willen weten of het bedrag klopt en hoe het tot stand is gekomen. Ook vragen ze aan de minister waarom het waterschap 114 kilometer heeft afgekeurd uit het totale aantal waterkeringen van 425 kilometer.

Verhogen wettelijke veiligheidsnorm

Daarnaast vragen de Kamerleden de minister in hoeverre de afgekeurde dijken zich verhouden tot de verhoging van de wettelijke veiligheidsnorm door het Rijk in 2017. Verder willen ze weten of de minister in beeld heeft hoe de overige 90 procent van de kosten van de versterkingsoperatie zal worden verdeeld over het Rijk en alle waterschappen in Nederland.

Zeespiegelstijging

De Kamerleden vragen zich verder af hoe de minister ervoor gaat zorgen dat de versterkingsoperatie in 20250 daadwerkelijk is afgerond en de veiligheidseisen niet alsnog in het geding komen. Daarnaast vragen ze of Harbers in beeld heeft hoe hoog de zeespiegel tot 2025 maximaal mag stijgen zonder dat hierbij acute veiligheidsproblemen optreden. En op welke wijze de minister rekening houdt met het scenario dat de zeespiegel in 2050 sneller zou stijgen dan verwacht.