VVD: Grotere rol overheid als launching customer

Onze koploperspositie moeten en kunnen we bijvoorbeeld vasthouden door op het terrein van waterveiligheid innovatie en duurzame bouw samen te laten gaan. De traditionele manier van bouwen van een dijk is namelijk niet altijd de meest economische of duurzame manier. Door op een slimme manier gebruik te maken van verschillende natuurlijke eigenschappen kan Nederland veiliger worden. Economie, innovatie en veiligheid gaan hierbij hand in hand! De rol van de overheid als launching customer zou hierbij meer gebruikt moeten worden. Hiermee kan ook het “waterbewustzijn” een duidelijker gezicht krijgen bij mensen en het bedrijfsleven!

Meer transparantie
Mogelijkheden die de OESO constateert om meer efficiency in de afvalwaterketen door te voeren, zoals betere afstemming tussen het stedenbouwkundig beleid en het rioolbeheer zijn interessant en kunnen nu al kunnen worden opgepakt.  De aanbevelingen passen bovendien in het uitgangspunt om te komen tot betere afstemming, integratie in de nieuwe omgevingswet. Ook de roep om meer transparantie en monitoring van prestaties onderschrijf ik. Wel vind ik dat het OESO rapport in haar voorstellen qua beleidsinstrumenten teveel uitgaat van extra ge- en verboden (zoals een tuinslagverbod), waarmee innovatie en eigen verantwoordelijkheid onvoldoende plek  krijgen.
VVD, Barbara Visser, Tweede Kamerlid