Vrouwen rukken op naar de watertop

In de drinkwaterwereld zijn vrouwen aan een stevige opmars bezig. Van de tien Nederlandse waterbedrijven hebben er inmiddels vijf een vrouw aan het hoofd. En ook drinkwatervereniging Vewin wordt aangevoerd door een vrouw: Renée Bergkamp.

Ook bij de ingenieursbureaus ontbreekt het niet aan rolmodellen, zoals Karin Sluis, algemeen directeur van Witteveen+Bos en lid van het topteam Water, Jaska de Bakker, lid van de raad van bestuur bij Royal Haskoning/DHV, Annemieke Nijhuis, ceo van Tauw en verkozen tot Topvrouw 2015. En met Melanie Schultz van Haegen heeft de watersector zelfs een vrouwelijke minister van Infrastructuur en Milieu.


Minister Melanie Schultz van Haegen op werkbezoek

Waterschappen
De waterschappen lijken op het eerste gezicht wat achter te blijven in deze opmars van vrouwen naar de watertop. Het percentage vrouwen in het algemeen bestuur van de waterschappen ligt, sinds de verkiezingen van 2015, op 21,4 %.  Sinds Marga Kool begin dit jaar met pensioen is gegaan, zijn er drie vrouwelijke dijkgraven. (Carla Moonen bij Brabantse Delta, Tanja Klip bij Vallei en Veluwe en Hetty Klavers bij Zuiderzeeland.) Of dat veel of weinig is, hangt maar af van waarmee je het vergelijkt. “Ik bekijk ze het liefst in de context en als je ziet dat 21,3 % van de commissarissen (Bron VK 4/9/2015)  in het bedrijfsleven vrouw is, dan doen de waterschappen het niet slechter dan het bedrijfsleven”, reageert Hetty Klavers, met Ingrid ter Woorst de vrouwelijke leden in het zeskoppige bestuur van de Unie van Waterschappen. “Er is een stijgende lijn.”


Hetty Klavers > foto twitter

Secretaris-directeur
Van de 22 waterschappen hebben er vier een vrouwelijke secretaris-directeur: Eveline de Kruijk bij Drents Overijsselse Delta, Miriam van Kuijk bij Schieland en de Krimpenerwaard en Joke Goedhart bij De Stichtse Rijnlanden en sinds 1 januari Antje Dekker bij De Dommel. Later dit jaar komt daar met Caroline van de Wiel bij Rijnland een vijfde dame bij. Van de Wiel volgt in augustus Aart Haitjema op die met pensioen gaat.

Quotum
Minister Bussemaker van Emancipatie maakt zich hard voor meer vrouwen in de bedrijfstop. Ze streeft naar dertig procent. Daartoe lanceerde ze onlangs een vacaturesite voor vrouwen www.navigerennaardetop.nl. Hierop is te vinden welke topfuncties de komende jaren vrijkomen bij de tweehonderd grootste bedrijven in Nederland. Specifiek zoeken naar functies in de watersector kan hier alleen door te filteren op de sector ‘Winning en distributie van water’.  Dit levert vooralsnog slechts een functie op: bij Wavin Nederland komt dit jaar een plek in de Raad van Commissarissen vrij.


Minister Jet Bussemaker

Eerder lanceerde Bussemaker al een databank van topvrouwen. Ze heeft onlangs met beursgenoteerde bedrijven afgesproken dat zij uitstel krijgen tot 2023 om het streefcijfer van dertig procent vrouwen in de raden van bestuur en commissarissen te realiseren. Als dat niet lukt, wordt een quotum ingesteld.

Oldboys network
Apart diversiteitbeleid om meer vrouwen in de waterschapsbesturen te krijgen, vindt Hetty Klavers niet nodig. “Het gaat over gebleken geschiktheid en potentie. In de beeldvorming zijn we dan nog veel gewend aan mannen op de plekken, maar hoe meer vrouwen er komen, hoe sneller dat beeld verdwijnt. Apart beleid of quota vind ik niet nodig. Ik denk zo maar dat de huidige HRM-afdelingen er al heel anders in zitten.”

Het ‘oldboys network’ is iets van de vorig eeuw, denkt zij. “Het moet gewoon zijn dat de best man for the job wordt uitgekozen, ongeacht of dat een man of vrouw is. Ik ben graag een voorbeeld voor jonge vrouwen. Niet als vrouw, gewoon omdat ik een professional ben.”

Gemengde teams
Ook Vewin-directeur Renée Bergkamp toonde zich in het laatste nummer van Waterforum Magazine geen pleitbezorger van een quotum voor het aantal vrouwen in waterbesturen. “Je loopt toch het risico dat je dan wordt aangesteld omdat het quotum gehaald moet worden. En dat is toch eigenlijk een beetje een belediging. Het zou ook niet nodig moeten zijn. We moeten vooral het zakelijke belang laten zien. Organisaties met gemengde teams doen het gewoon beter. In een team heb je niets aan allemaal klonen van elkaar. Juist met veel verschillende competenties kun je alle ingewikkelde vragen van vandaag van een goed antwoord voorzien.”


Renée Bergkamp

Kwestie van tijd
Dat de waterschappen wat achter lijken te blijven bij de drinkwaterbedrijven als het gaat om het aantal vrouwen op hogere posities, nuanceert Hetty Klavers. “Het doel is niet 50/50, maar de juiste ‘man’ op de juiste plaats. Het is een kwestie van tijd. In leiderschap kunnen we naast de mannelijke eigenschappen, met focus op bedrijfsvoering en processen, niet meer zonder de inbreng van meer vrouwelijke eigenschappen zoals dat heet. Het gaat daarbij over authenticiteit,  win-win situaties creëren en delen van verantwoordelijkheden.  Met autoriteit alleen zet je geen veranderingen meer in gang, die stranden dan in de organisatie. Nee, we lopen niet achter, we zijn daarin nog stappen aan het zetten.”

Morgen, donderdag 17 maart, vindt het symposium ‘Wanted: women in water’ plaats dat UNESCO-IHE organiseert ter gelegenheid van de internationale vrouwendag en het Wereldwaterdag thema ‘water en werk’. Esther Bosman, directeur Water van Royal HaskoningDHV, Ndey-Isatoe Njie, van de VN Waterdivisie, en prof. dr. Simone Buitendijk, vice-rector van Leiden University geven hier hun visie op dit thema.