Leidingwater de straat op na een leidingbreuk (foto: Twitter).

Op een tiental plaatsen in Nederland zijn drinkwaterleidingen gesprongen. Dat veroorzaakt wateroverlast en soms ontstaan er ijsplaten op de weg. Volgens hoofdonderzoeker waterinfrastructuur Mirjam Blokker is het een normaal verschijnsel. “De bodem bevriest en ontdooit. Daardoor komt er beweging in de bodem en komen de waterleidingen onder druk te staan.”

Het was deze week onder meer raak in Den Haag, Utrecht, Zutphen, Gouda, Amersfoort, Arnhem, Leiden en Oosterhout. De gesprongen waterleidingen zorgen voor veel overlast. Volgens Blokker zou het springen van de waterleidingen te voorkomen zijn, door de leidingen heel diep te leggen. “Zoals ze bijvoorbeeld in Noorwegen doen. Dat remt de temperatuur van de bodem. Daar liggen de leidingen op drie meter diepte, terwijl de leidingen in Nederland gemiddeld een meter onder de grond liggen. In Nederland hebben we gekozen voor een mindere diepte omdat de aanlegkosten dan veel lager zijn.”

Leidingbreuken niet te voorkomen
De KWR-onderzoeker stelt dat het lastig te voorspellen is, waar de problemen zich zullen voordoen. “Je zou verwachten dat er in steden minder last is van de vorst omdat die vaak toch een hitte-eiland vormen, maar we kunnen dat niet met zekerheid stellen. Zodra zich een incident voordoet, gaan de drinkwaterbedrijven aan de slag om de gebroken leidingen te vervangen.”

Huisaansluitingen
Ook kunnen lokaal problemen ontstaan met huisaansluitingen. Deze liggen niet heel diep. Wanneer er geen water wordt verbruikt kan het stilstaande water bevriezen waardoor de leiding kan barsten.

DELEN