Voorzitter waterschappen Peter Glas koninklijk onderscheiden

Voorvechter
Glas is altijd een groot voorvechter van regionaal waterbeheer geweest. Een beheer gebaseerd op eigen financiering en een democratische legitimatie door direct gekozen bestuursleden. Het is zijn overtuiging dat een dergelijk beheer noodzakelijk is om nu en in de toekomst ons land veilig en welvarend te houden. 

Positionering
Glas heeft ook veel werk gemaakt van een betere positionering van de waterschappen in den Haag. De Unie van Waterschappen is tegenwoordig niet meer weg te denken bij de overlegcircuits tussen kabinet en medeoverheden. In zijn periode zijn de betrekkingen tussen de waterschappen en provincies en gemeenten aanzienlijk verbeterd.

Internationaal
Ook internationaal is Glas actief. Zo is hij sinds 2013 voorzitter van het door de OECD opgerichte Water Governance Initiative. Het platform van instellingen uit meer dan 25 landen wil kennis en ervaring uitwisselen tussen landen, regionale overheden, bedrijven en Ngo’s op het gebied van waterbeheer.

Lees ook het dubbelinterview met Peter Glas en Hans Oosters in het Waterforum Magazine, 15 december de release, nu al in de Waterforum app beschikbaar.