Voorzieningenrechter stelt uitspraak over pyrazool lozing uit

Tijdens de zitting op 9 oktober stonden drinkwaterbedrijven WML, Dunea en waterschap Roer en Overmaas tegenover elkaar voor de rechtbank. WML en Dunea willen dat waterschap Roer en Overmaas de gedoogbeschikking aan Sitech Services, het zuiveringsbedrijf van het chemische bedrijvencomplex Chemelot, de chemische lozingen in de Maas aanpast. Het waterschap legde in september aan Chemelot in Geleen een maximumnorm op voor lozingen van pyrazool voor een termijn van zes maanden. WML en Dunea pleitten voor een halvering van die norm en voor een kortere looptijd van de beschikking.

Actuele ontwikkelingen

Het streven was om binnen 14 dagen na de zitting uitspraak te doen. Tijdens de zitting van 9 oktober bleek dat er al veel actuele ontwikkelingen waren, waaronder het op 8 oktober aangekondigde handhavingsbesluit van het waterschap Roer en Overmaas. Het waterschap legde toen aan Sitech Services dwangsommen op voor de lozing van pyrazool en stikstof die maximaal kunnen oplopen tot anderhalf miljoen euro.

Nieuwe zitting 

De voorzieningenrechter heeft inmiddels van Sitetech Services over dit handhavingsbesluit twee nieuwe verzoeken om een voorlopige voorzieningen ontvangen. Deze verzoeken houden verband met de eerdere verzoeken over de gedoogbeschikking. De voorzieningenrechter besloot daarom de uitspraak uit te stellen. De nieuwe verzoeken komen tijdens een nieuwe zitting aan de orde. De nieuwe zittingsdatum is op dit moment nog niet bekend.

Binnen de norm

De woordvoerder van Sitech Services gaf eerder in WaterForum aan dat de lozingen van pyrazool en stikstof sinds het weekend van 10 oktober weer binnen de normen bleven. Volgens WML was er echter nog geen sprake van een reguliere en stabiele situatie.