Voormalig directeur-generaal Water Bert Keijts overleden

Bert Keijts, voormalig directeur-generaal Rijkswaterstaat en directeur-generaal Water op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, is 27 september overleden. Hij was al enige tijd ziek.

Keijts was in 2002 en 2003 directeur-generaal Water op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij was op dat ministerie de eerste directeur-generaal Water met een eigen staf. Aansluitend was hij tot 2010 directeur-generaal Rijkswaterstaat. In die functie werd hij in 2008 Overheidsmanager van het Jaar.

In de tijd dat Keijts Rijkswaterstaat leidde, werd deze organisatie behoorlijk afgeslankt: er vertrokken ruim 3000 medewerkers. De directeur-generaal zette in op professioneel opdrachtgeverschap. Onder het adagium ‘de markt, tenzij’ koos Rijkswaterstaat onder Keijts’ leiderschap voor innovatieve contracten en samenwerking met aannemers. De dienst kreeg een nieuw motto: ‘Droge voeten en vlotte doorstroming’.

Keijts startte zijn carrière bij de provincie Zuid-Holland, waarna hij de overstap maakte naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 1993 werd hij directeur Strategie en Programmering bij het directoraat-generaal voor het Vervoer. In 1996 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal Ruimtelijke Ordening op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Na zijn carrière bij de Rijksoverheid werd hij in 2010 Bestuursvoorzitter van woningcorporatie Portaal.