Voormalig dijkgraaf Albertine van Vliet-Kuiper benoemd tot burgemeester Bussum


Voormalig dijkgraaf Albertine van Vliet-Kuiper benoemd tot burgemeester Bussum

Albertine van Vliet-Kuiper, voormalig Dijkgraaf van het waterschap Velt en Vecht is per 24 juni 2015 benoemd tot burgemeester van de gemeente Bussum. 
De commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Bussum besloten mevrouw Albertine van Vliet-Kuiper te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bussum.
De benoeming gaat per ommegaande in en duurt tot 1 januari 2016. Mevrouw Van Vliet volgt de heer Henk Heijman op, die op 11 juni jl. zijn ontslag had ingediend. 
D66-politica Van Vliet–Kuiper is voorzitter van het bestuurlijk Overleg ‘Samen Werkt Beter’. Van medio 2012 tot 2014 was zij dijkgraaf van het waterschap Velt en Vecht in Coevorden, waar zij verantwoordelijk was voor de fusie van Velt en Vecht met het waterschap Regge en Dinkel. Eind 2011 was Van Vliet-Kuiper korte tijd waarnemend burgemeester van de gemeente De Ronde Venen. Van 2000 tot 2010, toen zij op eigen verzoek ontslag nam, was zij burgemeester van Amersfoort. Voor zij in die gemeente burgemeester werd, was ze dijkgraaf van het waterschap Veluwe. Eerder was zij voor D66 enkele jaren gemeenteraadslid in Apeldoorn. In 2014 trad zij op als informateur bij de onderhandelingen over de vorming van een college van B&W in de gemeente Utrecht.
In Bussum gaat Van Vliet–Kuiper gevraagd zich ondermeer inzetten om de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden in goede banen te leiden.