Primeur: Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem van Lapinus voor het eerst als hemelwaterriool toegepast onder woonstraten in Maasbracht

Rockflow voorkomt wateroverlast extreme regenbuien door water op te slaan en gedoseerd aan de bodem af te geven.

Lapinus, onderdeel van ROCKWOOL, past in opdracht van gemeente Maasgouw (Limburg) voor het eerst het Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem toe onder woonstraten als regenwaterriool. Eerder liet de gemeente het Rockflow buffersysteem met succes aanleggen onder speeltuinen en parkeerplaatsen.

Het toegepaste regenwaterriool heeft een totale lengte van bijna 3 kilometer. Hemelwater van de daken en van de straten wordt via regenpijpen en goten afgevoerd naar ondergrondse waterbergingen, bestaande uit Rockflow-elementen. De steenwol-elementen met een opnamecapaciteit van 95% slaan het water op en geven het binnen 24 uur gedoseerd aan de bodem af. Rockflow zorgt dat hemelwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komt en voorkomt daarmee wateroverlast bij extreme regenval.

Gemeente Maasgouw kiest met Rockflow voor een effectiever, waterbuffer- en infiltratiesysteem dan grind- of lavakoffers en krattensystemen.  Het innovatieve systeem slaat namelijk twee keer zoveel op dan lava e/o grind. Daarbij is het sneller en voordeliger, want de bodem kan worden meegerekend in de infiltratie.  “Steenwol heeft een dermate hoge dichtheid (poriegrootte onder de 40 µm) dat zandkorrels het systeem niet binnen kunnen dringen”, licht Lowie Eijkelhardt, projectleider civieltechniek van Gemeente Maasgouw toe. “De hoge opnamecapaciteit van Rockflow zorgt er ook voor dat er minder materiaal nodig is om het beoogde buffervolume te bereiken. Vergeleken met lavakoffers scheelt dat meer dan een factor 2. Daardoor hoeft er bij Rockflow minder dan de helft van de grond uitgegraven te worden.”