Voorkomen van natte voeten in Twente ook taak van de gemeenten

Getroffen burgers reageerden massaal op de oproep van De Twentsche Courant Tubantia om wateroverlast te melden. In Enschede is de overlast het grootst en kwamen er 750 meldingen binnen. Samen met TV Enschede maakte de krant ook een film van de overlast. De problemen met het grondwater zijn ontstaan nadat de textielindustrie (een grootverbruiker van grondwater) uit het gebied is vertrokken. Dr. Frans van de Ven, hoofddocent stedelijk water aan de Technische Universiteit Delft, zei tegen de krant dat gemeenten zich niet afzijdig kunnen houden van de problemen die zijn ontstaan nadat de textielindustrie uit het gebied is vertrokken.

Afvoer via de riolering
Wettelijk zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor wateroverlast in het openbare gebied. Particulieren moeten de problemen op eigen terrein oplossen. “Voor het oplossen van het probleem van water in kruipruimten kan de burger echter niet zonder hulp van de gemeente. De burger kan een drainage rond de woning aanleggen, maar moet wel ergens met het overtollige water naartoe kunnen”, aldus Van de Ven. „De gemeente zou bij hoge nood de mogelijkheid kunnen bieden het water naar het riool te loodsen.”