Xylem

Uit Amerikaans onderzoek van Black & Veatch onder water-, afvalwater– en stormwaterprofessionals blijkt dat 80% de verouderende infrastructuur als grootste actuele probleem ziet in de watersector. Ook in Nederland is dit een urgent punt. De laatste jaren staat het onderhouden van verouderde infrastructuur hoog op de agenda van Rijkswaterstaat. Tegelijkertijd worstelt de industrie met gerelateerde problemen als hoge operationele kosten, niet duurzaam energieverbruik en waterverlies, en een steeds ouder wordend  personeelsbestand. Het dilemma is altijd geweest dat er te weinig financiële middelen zijn voor het moderniseren van pomp- en leidingnetwerken en de automatiseringsoplossingen voor water en afvalwater.

Gelukkig maken Industrie 4.0-gerelateerde digitaliseringstechnologieën betaalbare modernisering van de infrastructuur nu wel mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de introductie van industriële automatiseringsproducten die universele automatisering mogelijk maken.

Innovatieve oplossingen voor de water- en afvalwatersector bieden drie voordelen die verder gaan dan systeemmodernisering:

  1. Lagere implementatiekosten – Door verbinding te maken met innovatieve apps, kun je kostbare problemen aan pakken, zoals lekbeheer, energieverbruik en asset management. De implementatie van een software-centrisch, industrieel automatiseringssysteem creëert een complete digitale levenscyclus, waardoor nieuwe uitdagingen sneller kunnen worden aangepakt, met minder risico.
  2. Future-proof werknemers – De nieuwe generatie werknemers ziet de huidige automatiseringssystemen bij waterbedrijven als verouderd. Nieuwe systemen bieden de eenvoud van IT-achtige oplossingen en werken intuïtief voor jongere werknemers. Dit bespaart trainingstijd en -kosten en verlaagt het risico op operationele fouten in de toekomst.
  3. Verhoog de operationele duurzaamheid – Niet alleen is het belangrijk om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen (de watersector wereldwijd neemt ongeveer 4% van het elektrische energieverbruik voor zijn rekening), maar ook zijn verspillingsbronnen zoals waterlekkage zijn een belangrijk duurzaamheidsaspect. De World Bank Group schat zelfs dat gemiddeld 25-35% van het water verloren gaat tijdens het pompen en transport via pijpleidingen. Digitale oplossingen met een holistische benadering van automatiseringsoplossingen kunnen veel meer operationele data registreren en bijhouden en die data delen met relevante medewerkers zodat zij betere beslissingen kunnen nemen  om de hoeveelheid water, energie en chemisch procesafval drastisch te verminderen.

Interoperabele automatisering neemt technologische beperkingen weg
De meeste universele automatiseringsoplossingen werken applicatiegericht, in plaats van controller-/machinegericht, waardoor de software niet langer is gebonden aan de hardware. Eindgebruikers zijn vrij om systemen te ontwerpen of aan te passen, zodat ze flexibeler kunnen reageren op steeds veranderende bedrijfsomstandigheden. Dit maakt de interoperabiliteit van softwaretoepassingen minder complex en tijdrovend. Ze zijn ontworpen om IT en OT beter te integreren, en hiermee de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.

Software-gedefinieerde oplossingen stellen gebruikers in staat te profiteren van meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden. Met innovatieve software kunnen zij  problemen aanpakken zoals waterlekkage en de operationele efficiëntie van pompwerkzaamheden verbeteren.  Door de besturing van installaties en wateropvang- en -distributiesystemen te verenigen, ontstaat een circulair proces, waarbij het gebruik van zoet water wordt geminimaliseerd en het hergebruik van afvalwater wordt gemaximaliseerd.

Asset-centrische automatisering bespaart tijd en moeite
Een asset-centrisch systeem, met virtuele simulaties, vereenvoudigt de onderhoud van assets drastisch. Technici, controlekameroperators en onderhoudspersoneel hebben toegang tot één single source of truth over een bepaald apparaat zoals een pomp. Een monteur heeft bijvoorbeeld toegang tot fabricagedata, de elektrische data en handleidingen. Hierdoor wordt de gemiddelde reparatietijd veel korter en verbetert de algehele uptime en betrouwbaarheid.

Evolutie in plaats van revolutie
Het implementeren van digitaliseringstechnologieën is geen alles-of-niets concept. Je kunt ook op  kleinere schaal beginnen, bijvoorbeeld met een enkel pompstation.

Nieuwe en bestaande systemen kunnen samenwerken en prestatiegegevens verzamelen en delen in een meer geleidelijke, minder kostbare en verstorende aanpak van de systeemmodernisering. De voordelen van interoperabiliteit en nieuwe, kosteneffectieve toepassingen kunnen vervolgens geleidelijk worden opgeschaald (samen met hun financiële voordelen) over de gehele watercyclus.

Door innovatieve technologieën in acht te nemen wordt universele automatisering binnen de water sector mogelijk gemaakt, op een bovendien betaalbare manier. Begin desnoods klein en breid aan de hand van flexibele opties uit om een slimme, moderne infrastructuur voor water te realiseren.