Voorbereidingen verbreding Breeddiep gestart

De binnenvaart is sterk voorstander van een verbreding van het Breeddiep. Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van de verbinding tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg tegenover Hoek van Holland. Door de verbreding van het Breeddiep wordt de stroming minder woelig en de capaciteit aanzienlijk groter.
Schultz: “Goede achterlandverbindingen zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Verbreding van het Breeddiep maakt de binnenvaart veiliger en vergroot de capaciteit van het achterlandnetwerk van de Maasvlakte voor de binnenvaart. Daardoor kan de druk op het wegverkeer verminderen.”
“Voor de haven van Rotterdam is dit een belangrijk project, waarin we graag investeren. De verbreding maakt de containervaart van en naar de Maasvlakte een stuk efficiënter en veiliger ”, aldus Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam. 

Populairder
Het Breeddiep is  nu een 75 meter brede verbinding tussen de in 1969 aangelegde Splitsingsdam en de Rozenburgse Landtong. Door de woelige stroming en het beperkte zicht is op dit moment louter eenrichtingsverkeer mogelijk, onder begeleiding van de Verkeerscentrale Hoek van Holland. De verbinding wordt steeds populairder, omdat in het Hartelkanaal – de hoofdverkeersader voor de binnenvaart – een beperking geldt voor de containervaart. Afhankelijk van de waterstand geldt hier een hoogterestrictie voor schepen met 4 lagen containers. 

Planning
De kosten worden gelijkelijk door het Rijk en het Havenbedrijf gedragen. Minister Schultz heeft de Tweede Kamer reeds eind 2014 over dit voornemen geïnformeerd. Inmiddels is de voorbereiding voor de verbreding gestart. Eind van het jaar zal een aannemer zijn geselecteerd. Het is de bedoeling na het broedseizoen met de verbreding te beginnen en de verbreding eind 2016 te realiseren.

Foto: Leo van der Stek