Voorbereidingen dijkversterking Stenendijk Hasselt in volle gang

De Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) heeft het project ‘dijkversterking Stenendijk Hasselt’ definitief gegund gekregen en is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Waterschap Drents Overijsselse Delta. TAUW en Fugro ondersteunen deze alliantie die bestaat uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning.

De Stenendijk is een monumentale stenen muur van ruim één kilometer lang die niet meer voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. De dijk ligt in Hasselt aan het Zwartewater en het project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Innovatieve uitvoering

De monumentale stenen muur langs de dijk is uniek in Nederland. Dit vraagt om een duurzame en innovatieve oplossing voor het versterken. De Dijkzone Alliantie Stenendijk heeft ervoor gekozen om over de gehele lengte van de dijk een stalen damwand te plaatsen. Dit gebeurt trillingsvrij. Op deze manier wordt schade aan de monumentale muur en woningen langs de dijk voorkomen. Bovendien wordt de damwand geplaatst met elektrisch materieel, waardoor er emissiearm gebouwd wordt.

Inzet TAUW

De planuitwerkingsfase is inmiddels gestart en de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. TAUW ondersteunt in het ontwerp, de vergunningen en is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Naar verwachting zal de restauratie van de stenenmuur (door Koninklijke Woudenberg) plaatsvinden in de zomer van 2021. In de zomer van 2022 start dan de eigenlijke dijkversterking, waarna de dijk eind 2022 weer voldoet aan alle geldende eisen.

Het waterschap WDOD heeft in een filmpje het project toegelicht.