waddenzee-rifelementen
Foto: impressie van de natuurlijke overgang (Waterschap Noorderzijlvest)

Waterschap Noorderzijlvest plaatste in november 2021 kunstmatige rifelementen en getijdepoelen langs de Groningse Lauwersmeerdijk, bedoeld om de onderwaternatuur van de Waddenzee te versterken. De eerste resultaten zijn nu bekend en positief: de onderzoekers treffen volop zeeleven aan.

Als onderdeel van de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat wordt onderzocht wat er op en rond de riffen leeft. In november 2021 plaatste waterschap Noorderzijlvest in totaal 48 kunstmatige riffen en getijdepoelen langs de zeedijk. De onderzoekers hebben deze elementen voor het eerst naar boven gehaald. De uitkomsten worden gebruikt voor het definitieve ontwerp van de nieuwe Lauwersmeerdijk, maar zijn volgens het waterschap ook van belang voor toekomstige projecten rondom het wad.

Hoge biodiversiteit

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hogeschool Van Hall Larenstein monitoren de voortgang in een wetenschappelijk onderzoek. Ze doen handmatige metingen en meten met een 3D-scanner om het onderwaterleven, de vissen en planten in kaart te brengen. Zo volgen ze de ontwikkeling in omvang en soorten per jaar.
Professor Marine Ecologie Britas Klemens Eriksson (RUG) is positief over de eerste resultaten: “Wat we zien is dat de kunstmatige riffen langs de zeedijk werken. We hebben veel biodiversiteit ontdekt op de riffen, zoals vis en sessiele organismen. Dat is echt goed nieuws”.

Schuilplek

Onderzoekcoördinator en PhD-onderzoeker Jorien Rippen is ook enthousiast over de hoge biodiversiteit: “We zien een rif vol leven. Zo zagen we dat er veel palingen uit het rif tevoorschijn kwamen. Ze verstoppen zich dus graag op deze plekken”. Naast een schuilplek voor palingen, lijkt het ook een kinderkamer te zijn. Er zijn namelijk jonge palingen ontdekt. “Maar ook voor schelpdieren, stekelhuidigen en algen zijn de rifelementen een fijne plek om zich op te hechten. De gaten zijn aantrekkelijk voor krabben en garnalen om zich in te verschuilen. Ook zie je sessiele organismen als oesters, zeepokken, zeeanemonen en zakpijpen.”

Definitief ontwerp

Het onderzoek geeft niet alleen wetenschappelijke inzichten in de effecten van de rifelementen in de Waddenzee, maar moet ook leiden tot een definitief ontwerp voor een rif bij de dijk. De proef zal uitwijzen op welke manier de toename aan leefgebieden op en rond de dijk en verbinding tussen het wad en het land het beste gerealiseerd kan worden. Hierdoor draagt de dijk bij aan het behalen van de natuurdoelen voor het Waddengebied en maakt het ecosysteem robuuster en diverser. De proef maakt ook onderdeel uit van het Waddentools Swimway project, waarbinnen de opgedane kennis van vissoorten wordt vertaald naar adviezen om de visstand te verbeteren.

Video

In een recent gepubliceerde video zijn de eerste resultaten goed te zien. Nog tot en met 2024 loopt het onderzoek en daarna wordt bepaald welke kunstmatige riffen een definitieve plek krijgen langs de zeedijk. De verschillende rifelementen en materialen zijn afkomstig van Reefsystems, Econcrete en Moreef.