Volle agenda voor AO Water

Het algemeen overleg vindt plaats in de Kamercommissie Infrastructuur en is openbaar. Het AO is vanmiddag om 13.30 uur gestart en staat ingepland tot 17.30 uur.
In de aanloop van het debat brachten verschillende betrokkenen al schriftelijk hun standpunten in. Zo stuurde de Unie van Waterschappen voorafgaand aan het debat een brief naar de kamer met hun standpunten over de waterkwaliteit. 

De Adviescommissie Water, liet Minister Schultz van Haegen, van Infrastructuur en Milieu, vooruitlopend op het uitbrengen van het advies over de waterkwaliteit dat voor begin juli staat gepland, vast weten wat de eerste bevindingen zijn. 

Het debat is hier live te volgen.
Of lees de tweets over #aowater