Volkswagen wil watervoetafdruk met 25 procent verminderen

Het milieuprogramma ‘Think Blue. Factory’ is gestart in 2010. Medewerkers hebben ruim 3400 ideeën ingediend om besparingen te realiseren. Daarvan worden er op dit moment 1800 uigevoerd. De inspanningen werpen inmiddels ook vruchten af. Zo wordt in de fabriek in Emden geothermische energie gebruikt voor het koelen van de lasprocessen en om de fabriekshal in de winter te verwarmen. Dit bespaart 12.000 Megawatt aan energie en 25.000 kubieke meter aan zoet water omdat er geen koeltoren hoeft te worden ingezet.  
Productie componenten
De doelstelling van 25 procent minder watergebruik geldt voornamelijk voor de productie van componenten, zoals versnellingsbakken of motoren. “Uiteraard richt een fabriek met een gieterij zich ook op een verminderd verbruik van resources, maar de meeste winst verwachten we te behalen bij de productie van componenten”, zegt Ralf Dennisssen van Volkswagen. De autoproducent heeft wereldwijd 27 fabrieken. Door middel van workshops worden waardevolle ideeën uitgewisseld. Soms zijn oplossingen generiek inzetbaar, maar af en toe is er ook sprake van een specifieke, lokale oplossing.  
Innovaties
Zo is er in Wolfsburg een nieuwe verfspuiterij voor plastic onderdelen in gebruik genomen. Door te stoppen met nat schuren is de waterconsumptie daar met 91 procent teruggedrongen. En in de fabriek in Uitenhage bespaart een innovatief watermanagement systeem in de spuiterij 33,271 kubieke meter water per jaar. Verder wordt de toiletten op een aantal locaties gespoeld met grijs water en ook dat levert op jaarbasis een aanzienlijke besparing op.
Waterverbruik
In 2012 verbruikte Volkswagen wereldwijd 8,43 miljoen kubieke meter water. Dat water was afkomstig uit oppervlaktewater (0,77 miljoen kubieke meter), grondwater (2,14 miljoen kubieke meter) en regenwater (1,85 miljoen kubieke meter) en water via waterbedrijven (3,67 miljoen kubieke meter). 
Sleutelrol
Veel industriële bedrijven realiseren zich dat water in de toekomst een kritische succesfactor wordt. De verduurzaming van watergebruik staat niet voor niets bij veel bedrijven hoog op de agenda. Er zijn verschillende Europese programma’s die de industrie helpen bij het sluiten van de waterketen. Ook de chemische industrie werkt aan een vermindering van het watergebruik. De World Business Council for Sustainable Development biedt bedrijven tools waarmee ze hun watergebruik kunnen monitoren.