VNO-NCW voorzitter Hans de Boer: expertise waterschappen internationaal beter benutten

‘Waterschappen kosten wat, maar ze doen wel goed werk. Maar dat moet u beter uitleggen`, zei Hans de Boer 9 maart tijdens een speech ter gelegenheid van de Waterschapsdag bij de Unie van Waterschappen. `Ik heb namelijk begrepen dat als de dijken doorbreken, Nederland tientallen miljarden schade heeft en minstens tien jaar nodig heeft om de economie weer op het oude niveau te krijgen`. Maar ook dankzij uitstekend waterbeheer (droge voeten) heeft Nederland zich volgens De Boer ontwikkeld tot de tweede mondiale agrarische exporteur. Zo zijn de landbouw- en de agrofoodsector volgens hem goed voor 80 miljard van het BBP. En bijna de hele maakindustrie is direct afhankelijk van goed waterbeheer. `Goed voor ongeveer 183 miljard euro, een kwart van het totaal BBP`, aldus de voorzitter van VNO-NCW.
Meer innovatie en export 
Maar volgens Hans de Boer kunnen de waterschappen van groter economisch nut zijn voor Nederland. `Onze innovaties op watergebied, het veilig maken en drooghouden van kustzones en onze governance kunnen `all over the world` vermarkt worden`. Als ergens waterellende opspeelt, is ‘Bring in the Dutch’ al een mondiaal gevleugeld spreekwoord geworden. Maar Nederland kan zich nog bewuster worden van de rol als wereldwijde `partner in solutions`, stelt hij. Waterschappen moeten zichzelf voortaan tot doel stellen dat elke aanbesteding iets vernieuwends heeft en bovendien ook op internationale belangstelling mag rekenen. Hij daagde de 23 waterschappen uit het komende jaar 23 innovatieve projecten met exportpotentieel te ontwikkelen.
Concrete projecten 
De Boer riep de waterschappen verder op om een aantal concrete projecten op te pakken. Bijvoorbeeld de Markerwadden, een nieuw aan te leggen natuur- en recreatie-eiland, als voorbeeldicoon waar economisch groen en blauw wordt gerealiseerd. 
Een ander mondiaal belangrijk project is het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater. Fosfaat is namelijk een onvervangbare meststof om voedsel voor de groeiende wereldbevolking te verbouwen. ‘Het probleem is dat fosfaaterts eindig is’, aldus De Boer. `Gelukkig is overal afvalwater dat gezuiverd moet worden en er zit altijd wel fosfaat in. We moeten alternatieve bronnen tijdig ontwikkelen. Dat is van strategisch belang.` Verder riep hij waterschappen op na te denken om de uitvoering van de Deltaplannen versneld uit te voeren, wat de Nederlandse economie een boost kan geven.