Het nieuwe VN-rapport is gemaakt door UNESCO in opdracht van VN-Water. (afbeelding: VN-rapport).

De waarde van water wordt nu vaak uitsluitend in economische termen uitgedrukt. Maar de werkelijke waarde van water is onmogelijk te beprijzen. Wereldwijd leidt de monetaire benadering van water tot verspilling en misbruik. Dat moet anders. Het World Water Development Report 2021 van de Verenigde Naties, dat vandaag op Wereldwaterdag door UNESCO is gepubliceerd, biedt handvatten om de werkelijke waarde van water te bepalen.

Het VN-rapport stelt vast dat de waarde van water onschatbaar en grenzeloos is. Zonder water is er geen leven en water kan ook niet worden vervangen. Het rapport pleit daarom voor het verbreden van de ‘waarde’ van water en benadrukt dat de begrippen ‘prijs’, ‘kosten’ en ‘waarde’ niet verward moeten worden. De werkelijke waarde omvat ook sociale en culturele dimensies.

Economische waarde

De onderzoekers benadrukken dat het een uitdaging is om de ​​waarde te bepalen voor een hulpbron, waarvan het belang steeds varieert. Denk bijvoorbeeld aan verschillende economische sectoren, verschillende locaties en verschillende seizoenen. Tot dusver zijn de tools voor het waarderen van water ontoereikend. Vaak wordt de waarde van water beperkt tot het economische aspect. ‘De economische waarde van water valt niet te ontkennen. Het wordt gebruikt voor voedsel, elektriciteit en industriële productie. En in die sectoren is het misschien ook wel handig om de waarde in geld uit te drukken. Het nadeel is dat andere aspecten daardoor worden onderschat, zelfs uitgesloten. Hoe kwantificeer je het belang van 443 miljoen gemiste schooldagen als gevolg van ziekten die zijn ontstaan door ongezond drinkwater?’, vragen de onderzoekers in het VN-rapport zich af.

Alle belanghebbenden moeten worden betrokken

Volgens UNESCO is het wel mogelijk de verschillende dimensies van water te beschouwen en zo de juiste beleidskeuzes te identificeren. Als alle belanghebbenden, ongeacht hun achtergrond of geslacht, worden betrokken bij evaluaties en besluitvorming, kunnen we de waarde van water beter vaststellen. De onderzoekers stellen dat vooral de standpunten van mensen die rechtstreeks  betrokken zijn bij een initiatief ertoe doen.

Evalueer niet-monetaire voordelen

Zo is het bij grote infrastructuurprojecten essentieel om alle verschillende visies in overweging te nemen. Zorg ervoor dat de sociale, culturele en ecologische gevolgen niet worden onderschat. Een kosten-batenbenadering vereist, volgens de onderzoekers, dat er rekening wordt gehouden met de verschillende waarden van water. We weten bijvoorbeeld dat het bieden van universele toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen in 140 lage- en middeninkomenslanden 114 miljard dollar per jaar zou kosten, maar de sociale en economische voordelen van veilig water zijn veel moeilijker te kwantificeren.