Vitens wist niet van afvalwatertransport NAM

Tot voor kort werd verontreinigd water uit de  oliewinning in het Drentse Schoonebeek via een pijpleiding naar Twente afgevoerd en daar in lege gasvelden geïnjecteerd. Toen in april bleek dat die leiding lekte werd de oliewinning en de afvoer van het afvalwater gestaakt. Declerq is daarmee niet direct gerustgesteld, zo blijkt uit haar reactie in het FD. “Wij weten niet hoe lang en hoe veel er is gelekt. Gelukkig hebben we nog geen aanwijzingen dat onze bronnen zijn besmet. Maar we zijn voor veel informatie afhankelijk van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.”
En dat wringt, zo maakt Declerq in het FD duidelijk. “Dat het afvalwaterinjectiegebied van de NAM deels onder het ons waterwingebied ligt hebben we zelf moeten uitvinden”, aldus Declerq in het Financieel Dagblad (FD). “Wij wisten niet eens dat het afvalwater via een pijp werd afgevoerd rakelings langs ons intrekgebied. Daardoor zijn bij ons wel wat alarmbellen afgegaan.”
In het interview stelt de directievoorzitter van Vitens, dat Nederland veel te nonchalant omgaat met de wingebieden voor drinkwater. Ze bepleit de drinkwaterwinning boven alles stellen in de nieuwe Mijnbouwwet die minister van Economische Zaken Henk Kamp dit jaar door de Tweede Kamer moet loodsen. ‘Het gaat om onze primaire levensbehoefte’, zegt ze in het interview met het FD. ‘Houd de bronnen zuiver.’ Dat betekent wat haar betreft dat je moet zorgen dat verontreinigende activiteiten ver uit de buurt van waterwingebieden blijven. Temeer daar nooit valt te garanderen dat iets niet zal lekken. 
Ze noemt het positief dat het belang van drinkwaterwinning expliciet wordt genoemd in de nieuwe Mijnbouwwet. “Maar de feitelijke inhoud van de tekst biedt te weinig garanties dat risicovolle activiteiten in drinkwatergebieden worden uitgesloten. Ik wil dat het wettelijk geborgd is, want alleen dan kun je er zeker van zijn.”