Veel waterleidingen worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Daardoor kan de legionellabacterie een probleem gaan vormen (foto: Maksym Kozlenko/CC).

Waterbedrijf Vitens wijst op zijn website op het risico op legionella, doordat veel waterleidingen momenteel niet worden gebruikt vanwege de ‘intelligente lockdown’ die nu voor heel Nederland geldt. Het RIVM adviseert daarom op zoek te gaan naar mogelijkheden om weinig gebruikte tappunten toch door te spoelen. Voor zover bekend, zijn er nog geen legionellabesmettingen geconstateerd.

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen, hotels, campings en jachthavens worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Op die manier kan de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem gaan vormen. Het RIVM adviseert om te kijken naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te voeren.

Desnoods van wekelijks naar tweewekelijks
Vitens roept op om in het uiterste geval over te stappen van een frequentie van wekelijks spoelen naar tweewekelijks spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie, benadrukt het waterbedrijf.

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is informatie te vinden over de te nemen maatregelen en over legionella-preventie. De ILT wijst er daar bijvoorbeeld ook op dat als de coronacrisis voorbij is en de installaties weer in gebruik worden genomen, de eigenaar van de binneninstallatie ervoor moet zorgen dat een draaiboek beschikbaar ligt waarin is opgenomen dat legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie.