Waterwinning kan scheuren in huizen veroorzaken. (foto; Twitter).

Vitens heeft een schadevergoeding betaald aan twee huiseigenaren in het dorp Hemmen in de Betuwe. In de huizen die in het waterwingebied van Vitens liggen zijn mede door de waterwinning scheuren ontstaan. Vitens betaalde 4.400 euro per woning naar aanleiding van een onderzoek en advies van de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG), verklaart Vitens woordvoerder Judith Zuijderhoudt.

Bij meer dan tien huizen in het Betuwse dorpje Hemmen zijn scheuren geconstateerd. Van twee woningen is door ACSG officieel vastgesteld dat de scheuren mede door de waterwinning zijn veroorzaakt. als oorzaak vastgesteld. De schade werd geraamd op 10.000 euro per huis, maar omdat de ACSG niet kan bewijzen dat de schade alleen door de waterwinning is veroorzaakt, werd een lagere schadevergoeding aan Vitens geadviseerd.

Meerdere oorzaken
Vitens volgde het advies van de onafhankelijke commissie die door de gezamenlijke provincies is ingesteld. Zuiderhoudt: “Vitens benadrukt het belang van deze onafhankelijke commissie. Het gaat hier om een serieuze zaak die Vitens kritisch volgt. Zetting is echter een zeer ingewikkeld proces en wordt zeker niet alleen veroorzaakt door de waterwinning van Vitens. Vaak is er sprake van meerdere oorzaken. De drinkwaterwinning Hemmen speelt een belangrijke rol voor de openbare drinkwatervoorziening in het rivierengebied, zo’n 25.000 huishoudens krijgen hier hun dagelijkse drinkwater van Vitens van. Hiervoor is de provincie Gelderland het bevoegd gezag.”

Stalen fundering
In de Gelderlander verscheen deze week een uitgebreid artikel over de problematiek. Volgens rentmeester Frans van Hemmen van Landgoed Hemmen is een groot deel van de oude panden in Hemmen, op staal gefundeerd. Die huizen zijn, volgens de rentmeester, veel gevoeliger voor veranderingen in de bodem dan woningen waarvoor heipalen diep de grond in gaan, zoals tegenwoordig gebruikelijk is.