Vitens spoort oorzaak bruin water op met big data

Big data over druk-, flow-, niveau- en waterkwaliteitssensoren, die in toenemende mate geplaatst worden in het waterleidingnet, gaan helpen om het leidingnet beter aan te sturen en de kwaliteit van het drinkwater te meten. De inzet van big data volgt na op een oproep van Vitens aan data-analisten om mee te doen aan de Open Data Challenge.

Open Data Challenge
Drinkwaterbedrijf Vitens wil door slimme analyse van de big data water besparen en het energieverbruik naar beneden brengen. Ook kan Vitens de klant real-time en proactief informeren over afwijkingen.

Vitens riep data-analisten in december 2015 via LinkedIn op mee te doen aan een Open Data Challenge. Dertig partijen (consultants, big data-bedrijven, ZPP’ers en studenten) gingen in op de vraag en analyseerden de vijfgigabyte aan gegevens over druk-, flow-, niveau- en waterkwaliteitssensoren in het Friese waterleidingnet. Zij keken naar de mogelijkheden van deze data en de afwijkingen die deze gegevens lieten zien voor de hele regio Friesland en kansen die dit biedt om de bedrijfsvoering te verbeteren en communicatie naar klanten te versnellen.

Voorkomen van bruin water
De gecombineerde inzending van data-analisten Anchormen en ICRIS werd uiteindelijk gekozen als meest veelbelovende project. Zij zetten krachtige en geavanceerde big data-technieken in om patronen in de complexe dataset te herkennen. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat het gedrag van een bepaalde afsluiter in het netwerk regelmatig bruin water veroorzaakt verderop in de leidingen. Door met deze big data-technieken dit voortaan continu te berekenen, kan Vitens de waterkwaliteit verbeteren en bruin water richting klanten voorkomen.

Klant beter en sneller informeren
Met het inbrengen van sensoren in het Friese waterleidingnetwerk slaagt Vitens er al in snel problemen op een specifieke plek in het waternet te traceren en te verhelpen. Door nu ook de geaggregeerde gegevens over dit deel van de Vitens infrastructuur te analyseren, kan de algehele aansturing hiervan verbeterd worden en de klanten sneller en beter worden geïnformeerd.

De  komende periode gaan Vitens, Anchormen en ICRIS het big data-project verder uitwerken met als doel deze gegevens structureel in te zetten bij de aansturen van het slimme waterleidingnetwerk van de toekomst.