schone drinkwaterbronnen
Drinkwaterbedrijven pleiten voor een betere bescherming van drinkwaterbronnen (foto: Vitens).

Min of meer gedwongen door de hittegolf in juli heeft drinkwaterbedrijf Vitens in de Achterhoek meer grondwater opgepompt dan volgens de vergunning was toegestaan. Ook vorig jaar kwam Vitens in het nieuws toen het de maandvergunning overschreden had, destijds op meerdere winlocaties in Gelderland en Twente. Het waterbedrijf wijst op de leveringsplicht die het heeft.

Minder ernstig dan vorig jaar
Op winlocatie Corle, van waaruit de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre van water worden voorzien, heeft Vitens in juli 5 miljoen liter meer naar boven gehaald dan de bijna 278 miljoen liter die vergund was. Een overschrijding van 1,8 procent. Dat is minder ernstig dan in 2018, toen het ging om overschrijdingen van tientallen procenten. Woordvoerster Evy Elschot van Vitens geeft in een artikel in de Gelderlander aan waarom het drinkwaterbedrijf tijdens de hittegolf niet anders kon dan de vergunde limiet overschrijden: “De vraag naar water was enorm en wij hebben een leveringsplicht: we móeten zorgen dat er water uit de kraan blijft stromen.”

Geen boete, wel een waarschuwing
In dat licht besloot de provincie Gelderland vorig jaar om Vitens geen boete op te leggen voor het oppompen van te veel water. Gezien de extreme omstandigheden koos de provincie ervoor het waterbedrijf een waarschuwing te geven. Vitens heeft de provincie ook vorig jaar al gewaarschuwd dat de huidige vergunning te krap is, waardoor de wettelijke leveringsplicht in warme en droge tijden in het geding komt.

Vewin pleit voor flexibilisering van de vergunningsruimte
Het is precies de reden waarom Vewin, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven, twee weken geleden in een artikel op WaterForum nogmaals pleitte voor flexibilisering van de vergunningsruimte voor grondwateronttrekking en het toestaan van overschrijding van een maandgemiddelde voor uitsluitend diepere onttrekkingen (bij dezelfde jaarhoeveelheid). Vewin wees in het artikel ook op het belang van investeringen in de kwantiteit en kwaliteit van de bronnen. Wat betreft grondwater gaat het dan vooral om het aanwijzen en beschermen van Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s), waarover ook al afspraken zijn gemaakt in de Structuurvisie Ondergrond. In de provincie Gelderland wordt daar ook over nagedacht: er loopt op dit moment een onderzoek naar mogelijkheden om de voorraden drinkwater uit te breiden voor Vitens.