Doorsnede van de holle nanofiltratiemembranen (foto Vitens).

Drinkwaterbedrijf Vitens onderzoekt vanaf oktober met NX Filtration of het water uit de rivier de IJssel kan gebruiken voor de productie van drink- of proceswater. Hiervoor gebruiken ze de holle nanofiltratiemembranen van NX Filtration. De pilot loopt tot najaar 2023. Een belangrijke onderzoeksvraag is het effect van de seizoensinvloeden van de IJssel op de uiteindelijke waterkwaliteit.

Vitens luidde eerder de noodklok dat de grondwaterbronnen onder druk staan. Zo is het onzeker of het drinkwaterbedrijf in 2030 alle nieuwe woningen in Gelderland en Utrecht kan aansluiten op het drinkwaternet.
Daarom kijkt Vitens al vanaf 2020 samen met NX Filtration of het water uit rivieren, zoals de IJssel kan gebruiken. Het verschil met de vorige testen is dat de partijen nu van liters per uur naar ongeveer 1m3 per uur gaan.

Full scale installatie

Daarnaast gaat het nu om een full scale installatie. Hierdoor krijgen de betrokken partijen naast de waterkwaliteit ook inzicht in de operationele inspanningen en dus kosten inclusief energie- en chemicaliënverbruik. Een belangrijke onderzoeksvraag is het effect van de seizoensinvloeden van de IJssel op de uiteindelijke waterkwaliteit. Vitens haalt het water direct uit de rivier, huurt de installatie van NX Filtration en voert zelf het onderzoek uit.

Seizoensinvloeden

De seizoensinvloeden spelen een grote rol rol bij de uiteindelijke waterkwaliteit. Zo is er tijdens het najaar heel veel extra water vanwege neerslag. Hierdoor verdunt het oorspronkelijke water. Dat zorgt wellicht voor vertroebeling door de hoge snelheid van het water.
In het voorjaar en de zomer stroomt er veel minder water door de IJssel. Dat zorgt voor een geconcentreerdere waterstroom met een veel hogere temperatuur. In winter heeft het water een lage temperatuur. Kortom: veel verschillen in waterkwaliteit tijdens de seizoenen. Daarnaast moet de pilot inzicht bieden wat het voor de operatie van Vitens vergt om een dergelijke installatie in bedrijf te houden.

Reiniging

De pilot moet eveneens inzichtelijk maken hoe vaak de holle nanofiltratiemembranen moeten worden gereinigd en waarmee. De kostprijs van de NX Filtration technologie ligt volgens Vitens op hetzelfde niveau in vergelijking met andere zuiveringstechnologieën. “De exploitatiekosten qua onderhoud, chemicaliën en energie lijken lager te zijn”, schrijft de woordvoerster van Vitens in een e-mail. “Dit is ook een belangrijk onderdeel van het onderzoek, wat zijn uiteindelijk de exploitatielasten van deze membranen? Die zijn bepalend voor de productiekosten van schoon water.”

Geslaagd

Wanneer is het onderzoek in de ogen van Vitens geslaagd? “Het onderzoek is geslaagd als we in alle seizoenen een duidelijk beeld hebben gekregen van de ingaande en zeker de uitgaande kwaliteit van het water. Daarnaast is het onderzoek geslaagd als wij de exploitatielasten van deze installatie duidelijk hebben. Vandaar ook de langere periode van dit onderzoek.”