Vitens bezorgd over ondergrond na Duits olielek

Het waterbedrijf is bezorgd over de “toename van de economisering van de ondergrond en de interesse van diverse partijen om de ondergrond te vermarkten. Of het nu gaat om de olieopslag in zoutholtes, de opslag van CO2 of de winning van schaliegas.” Het olielek in Duitsland laat, volgens Vitens, zien dat risico’s niet zijn uit te sluiten en dat de gevolgen groot kunnen zijn. Het waterbedrijf voert hierover gesprekken met het ministeries van I en M en EZ. “Drinkwater moet een nationaal belang worden, zodat het in de ondergrond de ruimte krijgt die het verdient”, aldus de woordvoerster.
Duits olielek 
Al enkele weken komt er olie vrij uit een lekke zoutkoepel onder het natuurgebied Amtsvenn, in de buurt van Enschede, bij Gronau in Duitsland. Het olielek in het Duitse natuurgebied levert geen gevaar op voor de Nederlandse drinkwaterwinning. “Onze Twentse winningen liggen op voldoende afstand. Daarbij beweegt grondwater slechts enkele meters per jaar”, zegt een woordvoerster. Vitens controleert de kwaliteit van het Nederlandse grondwater dagelijks.
Vergiftiging koeien
Door het slaan van damwanden is de situatie bij Gronau intussen onder controle. De olie komt uit een grot die is ontstaan door zoutwinning. Deze lege zoutkoepels worden gebruikt voor de opslag van olie. De olie vormt slechts drie procent van de totale hoeveelheid strategische olie die in heel Duitsland is opgeslagen. Inmiddels is er naar schatting 150.000 tot 200.000 liter weggelekt. Het lek kwam aan het licht toen zes koeien vergiftigd raakten door het drinken van water, vervuild met olie. 
Opslag olie in Nederland
Nederland wil in hetzelfde (grens)gebied ook lege zoutwinningsputten van Akzo Nobel gaan gebruiken voor de opslag van olie. Natuur en milieuorganisaties en de gemeenten Enschede en Hengelo hebben minister Kamp gevraagd de voorbereidingen voor de opslag op te schorten. Het Rijk moet een bepaald percentage van de benodigde olie in voorraad hebben voor het geval de olielevering aan ons land stokt; ondergrondse opslag in de zoutholtes kan een oplossing bieden.
Berscherming waterbronnen
Vitens geeft aan zich te allen tijde te willen inzetten voor de bescherming van haar waterbronnen. Van het voorzieningsgebied van Vitens liggen alleen Overijssel en Gelderland langs de grens. Vitens onderhoudt contacten met de waterbedrijven langs de grens. Met meerdere organisaties is contact over het olielek over de grens, onder andere met het betrokken Duitse waterbedrijf. “We blijven de situatie op de voet volgen”, aldus de woordvoerster.