Regenwater als bron voor drinkwater (foto: Pixabay).

Na een afgestemd meetprogramma met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal Vitens de controle uitvoeren in een project om drinkwater uit regenwater te maken. Het gaat om een Hemel(s)water-installatie van Albert Jansen. Op een camping in aanbouw op een strekdam in Lelystad, gaat hij regenwater van een dak opvangen om een hoogwaardige kwaliteit drinkwater op duurzame wijze te leveren.

Door de ligging van Camp & Surf Markermeer op een strekdam, kunnen er geen water- en elektriciteitsleidingen worden aangelegd. Het is een locatie voor surfers waarbij de eigenaar en de gasten zoveel mogelijk met de natuur willen leven en zelfvoorzienendheid voorop staat.

Jansen gaat regenwater van een met EPDM gecoat dak opvangen. Dit polymeer zorgt voor een zo’n schoon mogelijk dakoppervlak. Dit project is als eerste beoordeeld door een vakjury van WaterLab Circulair Water.

Zuiveringsstappen

Het regenwater wordt eerst in de bovenste tank opgevangen. Daarna passeert het water een Denutritor (NH4+ verwijdering) en een membraanfilter (verwijdering bacteriën en virussen) dankzij zwaartekracht. Het gezuiverde water wordt als drinkwater opgeslagen in de onderste tank die groot genoeg is om droogteperiodes (8 weken) te overbruggen. Jansen bouwt de installatie met partners PB-International en Lutra. In het gebouw komt ook een afvalwaterzuivering. Het water voor de douches komt uit het Markermeer.

Monitoren

Vitens gaat de kwaliteit van het drinkwater op alle aspecten die de Drinkwaterwet voorschrijft monitoren. Een opvallende ontwikkeling is dat een drinkwaterbedrijf als partner aan het project deelneemt. Het lijkt er volgens Jansen dan ook op dat sommige drinkwaterbedrijven, zoals Vitens die voornamelijk van grondwater afhankelijk zijn om drinkwater te maken, langzaam maar zeker bezig zijn om dit soort alternatieve bronnen serieuzer te nemen.

Prijzen

Hoewel Jansen met zijn gepatenteerde technologie nationaal en internationaal diverse prijzen won, bleek het in de praktijk erg lastig om in Nederland een proefproject om drinkwater uit regenwater te bereiden van de grond te krijgen. Zo was onmogelijk om via de officiële site van de ILT een vergunning aan te vragen. “Er zijn maar twee mogelijkheden om aan te klikken: drinkwaterbereiding uit grondwater en oppervlaktewater. Daarom ben ik blij met de afstemming met ILT en Vitens.”