Vitens adverteert met ‘wateraanbieding’

“We zijn wettelijk verplicht onze tarieven openbaar te maken en hebben ervoor gekozen dat op een aansprekende manier te doen”, aldus woordvoerder Stefan Wesselink. “We vinden het belangrijk om aan onze klanten te laten zien dat we er in slagen om lekker water van een goede kwaliteit tegen heel lage kosten te leveren. Dat wilden we zo concreet mogelijk laten zien.”

Prijsdaling

Klanten van Vitens gaan volgend jaar opnieuw minder betalen voor hun drinkwater. De gemiddelde rekening van een klant bij het grootste waterbedrijf van Nederland daalt volgend jaar met 6 euro naar 117,50 (exclusief alle belastingen). Vitens heeft daarmee dit jaar het laagste consumententarief van Nederland. De waterprijs daalt al jaren voor de 5,6 miljoen klanten van Vitens. Ten opzichte van 2006 is de gemiddelde jaarnota van een Vitensklant met 9% (€ 12) gedaald. De consumentenprijzen in diezelfde periode stegen met 18%.
Vitens streeft naar een zo laag mogelijk drinkwatertarief, zonder af te doen aan de kwaliteit of leveringscontinuïteit. Door de fusies en daarmee de schaalvergroting zijn de operationele kosten van Vitens afgenomen. De afgelopen jaren is daarnaast sterk ingezet op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en verdere digitalisering.
In de afgelopen jaren heeft Vitens 39 miljoen euro aan kostenverlaging gerealiseerd. Tegelijkertijd is het Vitens gelukt onverminderd te blijven investeren in de infrastructuur. Bovendien heeft het bedrijf veel geïnvesteerd in haar personeel en in innovatie. Dat laatste werpt in toenemende mate zijn vruchten af.

Investeringen

Vitens levert ruwweg een derde van al het water in Nederland, 326 miljard liter op jaarbasis. Bij de bereiding van dit water komt ongeveer 60.000 ton aan reststoffen vrij, waaronder kalk, ijzer, methaan en humuszuur. In 2010 betekende dit voor Vitens nog een kostenpost van 1,8 miljoen euro. In 2015 is deze kostenpost teruggebracht tot 0,5 miljoen euro. In 2016 zal dit leiden tot een positief resultaat. Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens: “We verzilveren meer en meer successen die de resultante zijn van jarenlange investeringen in duurzaamheid en innovatie.”

Adverteren

Omdat klanten niet kunnen kiezen voor een drinkwaterleverancier is concurreren op prijs in feite niet aan de orde. Ook adverteren is in die zin niet nodig. ‘Zonder reclamekosten was het water nog goedkoper’, merkt een kritische twitteraar dan ook op.
Vitens-woordvoerder Wesselink benadrukt het belangrijk te vinden om op allerlei manieren de boodschap duidelijk te maken dat Vitens betaalbaar en goed water belangrijk vindt. “We hebben dat ook aangegeven in de discussie over de  precariobelasting en doen dat nu ook via deze advertentie. Water is een eerste levensbehoefte.”

De advertentie op de Facebookpagina van Vitens is inmiddels al meer dan vierduizend keer geliked.