Visser Waterbeheer

Ruim 15 jaar ervaring in waterbeheer
Ik ben sinds oktober 2008 werkzaam als zelfstandig adviseur in het waterbeheer, zowel in Nederland als in het buitenland. In totaal heb ik meer dan 15 jaar ervaring in waterbeheerprojecten in binnen- en buitenland (Kyrgyzstan, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Nigeria, Trinidad & Tobago). Ik werk met name voor regionale- en nationale overheden, zoals ministeries, provincies en waterschappen.
Mijn expertise
  • Project- en procesmanagement van (complexe) waterbeheerprojecten, o.a. Deltaplan en Kaderrichtlijn Water. 
  • Beleidsadvisering aan regionale- en nationale overheden gericht op water governance, waterkwaliteit, integraal waterbeheer, waterveiligheid en evacuatie.
  • Begeleiding van groepen, workshops en bijeenkomsten, waarbij overheden, niet-overheden en belangenbehartigers willen samenwerken.
  • Technisch adviseur gericht op integraal waterbeheer, hydrologie, waterkwantiteit, irrigatie, drainage, waterveiligheid.
‘Mijn ambitie in elk project is het creëren van een open en veilige omgeving voor optimale samenwerking, om participatie van betrokkenen te stimuleren en gezamenlijk te werken aan oplossingen gebaseerd op gezamenlijk feiten onderzoek en innovaties. Ik ben tevreden als ik een bijdrage mag leveren aan het realiseren van een project, waarbij met draagvlak en energie een stap wordt gezet.’
Aangesloten bij de vereniging Waterforce, het netwerk van zelfstandigen in de watersector: www.waterforce.nl
Contactgegevens: steven@visserwaterbeheer.com / +31 6 21206760 

(Persbericht Visser Waterbeheer, juni 2014)