De vispassage speelt een belangrijke rol bij het voortbestaan van een aantal vissoorten in Nederland (foto: Waterschap Rijn en IJssel).

De grootste vispassage van Nederland is 30 september in Doesburg geopend. Vissen, zoals rivierprikken, meervallen, windes en palingen, kunnen nu onbelemmerd langs de stuw in Doesburg zwemmen van de IJssel naar de Oude IJssel tot in Duitsland. Hierbij overbruggen ze vijf  meter hoogte. De aanleg kostte in totaal vier miljoen euro.

De vispassage bij de stuw in Doesburg is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil in combinatie met de grote variatie waterstanden in de Gelderse IJssel. De stuw verbindt de Oude IJssel met de (Gelderse) IJssel.

Ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus voerde voor Waterschap Rijn en IJssel het contractmanagement voor de vispassage.Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, de gemeente Doesburg, Royal HaskoningDHV en aannemer Dubbink werkten samen om de vispassage te realiseren.

Aparte bakjes
De passage bestaat uit aparte bakjes met een kleine opening waar de vis tegen de stroming op zwemt. Het water gaat met 1,3 kubieke meter per seconde door de bakjes. De vissen snappen dat ze de passsage moeten gebruiken. Ze zoeken namelijk de stroom op die onder de vistrap ligt. De vissen kunnen zowel van laag naar hoog als omgekeerd zwemmen. In de luwtes van de bakjes kunnen ze even uitrusten voor ze de volgende bakjes passeren.

Paaigronden
De vissen gaan vervolgens naar de paaigronden, die tot ver in Duitsland kunnen liggen. Momenteel gebruiken rivierprikken, meervallen, windes en palingen de vistrap om richting Duitsland te zwemmen. Daar planten ze zich voort. De vispassage kan wellikcht ook een rol spelen om de palingstand in Nederland te vergroten. Daar gaat het immers al jaren niet goed mee.

Door de vele stuwen en gemalen in Nederland, essentieel om het water (peil) te beheren, kunnen ze de paaigronden in de Sargassozee niet meer bereiken. Vissen die de stuw bij Doesburg niet konden passeren worden nu weer in de Oude IJssel verwacht, zoals palingen, meervallen en windes. De vispassage speelt dus een belangrijke rol bij het voortbestaan van een aantal vissoorten in Nederland.