Vijftien waterschappen gaan samenwerken op HRM-gebied

Het Waterschapshuis ondersteunt de ICT voor de 22 waterschappen. De organisatie bevordert de samenwerking op ict-gebied tussen de waterschappen en andere overheden om zo ook kosten te besparen. 
Vijftien waterschappen hebben via het Waterschapshuis eind 2014 een Europese (niet openbare) aanbesteding uitgezet voor een e-HRM/SA-systeem. De aanbesteding is gewonnen door ADP, met haar SaaS oplossing ADP Workforce. Daarmee kunnen de medewerkers van de deelnemende waterschappen voortaan zelf via een webinterface al hun personeelszaken regelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het beheer van de persoonsgegevens, gesprekscyclus, individueel keuzebudget, verlof aanvragen, declaraties indienen en ziek- en herstelmeldingen.
ADP is de komende vijf jaar verantwoordelijk voor de implementatie, het beheer en het onderhoud van het systeem bij de vijftien deelnemende waterschappen. Dit met een mogelijke verlenging van vier keer een jaar. 
Besparing
‘Door de gezamenlijke aanbesteding hebben de waterschappen al een behoorlijke besparing gerealiseerd’, vertelt Joyce Klee van het Waterschapshuis. ‘Bovendien gaat het om een grote opdracht voor ADP, waardoor de waterschappen ook hier geld besparen. Helaas kunnen wij dit niet in een getal uitdrukken.’
De besparingen vloeien voort uit het Bestuursakkoord Water dat in mei 2011 door het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland is ondertekend. 
Doel is om bij de productie van drinkwater, de riolering en de afvalwaterzuivering 450 miljoen euro te besparen op de jaarlijkse kosten in 2020. Waterschappen en gemeenten zorgen voor 380 miljoen van die besparingen; drinkwaterbedrijven voor 70 miljoen. De overige 300 miljoen euro van de totale besparing van 750 miljoen euro wordt gevonden in het beheer van dijken, oppervlaktewater en de zoetwatervoorziening door Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. 

Draagvlak
Het draagvlak voor het project is groot en breed, stelt het Waterschapshuis. Het is gedurende twee jaar opgebouwd vanuit het fundament van de verschillende HR-afdelingen; de HR en salaris adviseurs. Het draagvlak vergroot volgens het Waterschapshuis de kans van slagen van het project. 
Klee benadrukt dat de zeven waterschappen die vooralsnog niet meedoen later alsnog kunnen aansluiten. ‘Sommige waterschappen hebben net een nieuw contract afgesloten. Anderen zijn nog afwachtend en willen eerst in de praktijk zien hoe het project verloopt.’ Het Waterschapshuis heeft volgens haar geen nieuwe gezamenlijke aanbestedingen op de agenda staan.
De volgende waterschappen nemen deel: Hollandse Delta, Peel en Maasvallei, Rijnland, Roer en Overmaas, Vallei en Veluwe, Groot Salland, Noorderzijlvest, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Zuiderzeeland, Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel.