Vijftien afvalwaterzuiveringen in één hightech Control Room

Waterschappen spelen in Nederland een centrale rol. De slogan van het hoogheemraadschap van Rijnland luidt niet voor niets ‘Schoon water en droge voeten’. De belangrijkste taken van het waterschap zijn het bieden van bescherming tegen de zee en overstromingen, zorgen voor de juiste waterstand in polders en stedelijke gebieden, en zorgen voor schoon en gezond water in meren, grachten en sloten.

Een andere belangrijke taak is het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater in hun werkgebied, dat gelegen is tussen Wassenaar, IJmuiden, Amsterdam en Gouda – kortom: grote delen van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Met een verzorgingsgebied van ruim 1,3 miljoen inwoners is het hoogheemraadschap van Rijnland het grootste waterschap in Nederland.

René Smit, Omgevingsmanager binnen het IPM-team (Integraal Project Management) van het hoogheemraadschap van Rijnland: “Ruim zeven jaar geleden werd geconstateerd dat de procesautomatisering in een aantal afwaterzuiveringen van Rijnland niet meer optimaal functioneerde. Omdat de technische levensduur van een aantal hardwarecomponenten snel naderde, moesten deze ook worden vervangen. Tegelijk ontstond de behoefte om de signalering- en bedieningsfunctie van alle vijftien afvalwaterzuiveringen en ruim zeventig gemalen meer centraal, op afstand dus, aan te sturen en te coördineren.

En zo ontstond het idee om in het hoofdkantoor van Waterschap Rijnland een hightech Control Room of Central Processing Room (CPR) te ontwikkelen.’’
– René Smit, Omgevingsmanager

 

Flexibele legoblokkensoftware
Michiel Bonnema, Projectmanager van het hoogheemraadschap van Rijnland (gedetacheerd via Balance, een projectmanagement- en adviesorganisatie): “Het besluit tot inrichting van de Control Room was ingegeven door toenemende eisen die gesteld worden aan betrouwbaarheid en cyberpreventie. Maar ook issues als bedieningsgemak en betere sturing op energie-efficiëntie speelden een rol. Daarnaast geldt dat afvalwaterzuiveringen moeten voldoen aan strenge voorschriften en normeringen. De efficiëntie neemt hiermee ook aanzienlijk toe. Zo is decentrale en deels handmatige bediening minder noodzakelijk. De optelsom van deze factoren gecombineerd met de wens tot upgrade van de procesautomatisering van alle afvalwaterzuiveringen, leidde tot een zeer uitdagend project.’’ René Smit vult aan: “We zijn toen eerst gestart met een pilotproject op onze afvalwaterzuivering in Haarlem-Waarderpolder.’’

“En hier kwam ICT Group in beeld’’, zegt Roel de Backer, Clusterdirecteur Infra & Mobiliteit ICT Group. “We hebben een softwarebibliotheek ontwikkeld in de vorm van vaste softwarebouwstenen, die modulair kunnen worden ingezet voor alle afvalwaterzuiveringen. Dit doen we met gebruik van een state-of-the-art softwaregenerator. Door als het ware flexibele legoblokkensoftware te ontwikkelen creëerden we niet alleen de gewenste uniformiteit in software-engineering voor wat betreft gebruik en look & feel, maar anticipeerden we ook op de verdere uitrol per individuele afvalwaterzuivering. Tevens is er één basis voor toekomstige updates tot stand gebracht, waarmee een goede beheersbaarheid is geborgd.”