Nederlands watergezant Henk Ovink tijdens een voorbespreking van de UNWC met Latijn-Amerikaanse landen in februari (foto: twitter/NLatUN)

Nederland is samen met Tadzjikistan het gastland van de VN Water Conferentie die van 22 tot en met 24 maart plaatsvindt in New York. Bij de ministeries van IenW en BuZa in Den Haag wordt hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen. Het programma is nu grotendeels bekend en de ministeries gaven een toelichting op de Nederlandse inzet. Hier zijn 5 dingen die je moet weten over water en de komende conferentie.

De eerste VN Water Conferentie vond 46 jaar geleden plaats in Buenos Aires. Het ging toen vooral over de groeiende wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande vraag naar water. De focus lag op de watervoorziening voor de landbouw.
Op de tweede VN Water Conferentie in maart in New York zal vooral de Sustainable Development Goal #6 on water centraal staan. Iedereen in de wereld moet volgens dit duurzaamheidsdoel in 2030 toegang hebben tot schoon drinkwater en adequate toiletten. Wereldwijd ligt dat op zo’n 74% resp. 54% (2021). Om de universele toegang te halen in 2030 zal er een tandje bij moeten.

Geen gemakkelijke opgave

Dat is zeker geen gemakkelijke opgave want het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt. Het gaat nu om de moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals inheemse bevolking, achtergestelde minderheden en bewoners van sloppenwijken.
Op 22, 23 en 24 maart vinden er op het VN-hoofdkantoor bijeenkomsten plaats in de grote plenaire zaal. Daarnaast zijn er een groot aantal speciale evenementen gepland en zal er de hele week een New York Water Week plaatsvinden. Koning Willem-Alexander opent het evenement 22 maart op Wereld Water Dag op 22 maart.

Vijf programma-onderdelen

Ieder dag zijn twee dialogen gepland, die gaan over gezondheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie, grensoverschrijdende samenwerking en de acceleratie. Het Nederlandse poldermodel staat daar hoog in het vaandel en vertegenwoordigers van zo’n 1.200 organisaties zijn uitgenodigd om aan te schuiven en mee te praten over lastige thema’s zoals de prijs voor water. Moet die omhoog zodat de echte prijs wordt betaald, of kan dat niet omdat anders arme mensen hun drinkwater niet meer kunnen betalen?
Als het gaat om duurzaamheid zal de landbouw aan bod komen. De voedselproductie zal moeten verdubbelen, maar dat zal met minder water moeten. Komen er nu eindelijk goede afspraken over internationale rivieren en de afhankelijkheid van benedenstroomse landen. Wat is nodig om iedereen te kunnen voorzien van schoon drinkwater?

Wereldbank

Nederland wil vooral proberen om staatshoofden en vertegenwoordigers van financiële instellingen rond de tafel te krijgen. Zo heeft de Wereldbank veel geld beschikbaar maar weten landen vaak niet hoe ze daarvan gebruik kunnen maken. Deze dialogen starten iedere dag om 10.00 uur (= 16.00 Nederlandse tijd) en zijn live te volgen.

Actie agenda

Vooraf aan de conferentie hebben Nederland en Tadzjikistan gevraagd nieuwe acties voor te stellen. Geen vrijblijvende acties, maar sterk gedragen acties die helpen de doelen van SDG #6 dichterbij te brengen. Een aantal van die acties zijn al bevestigd maar de definitieve actielijst – met onder meer de Nederlandse acties – zal pas op de conferentie bekend worden gemaakt. De uitvoering van de actie agenda zal op toekomstige wereldconferenties aan de orde worden gesteld, zoals op de klimaattop COP28 in Dubai in November en het Wereld Water Forum in 2024 in Bali. Tajikistan zal de actie agenda ondersteunen vanuit het VN Water Action Decade programma.

De agenda telt nu al bijna 200 voorstellen waaronder het Valuing Water Initiative, Dutch Fund for Climate and Development, Water Justice Fund en Waste Water Zero.

Acceleratie

De conferentie zal de balans opmaken waar de wereld staat bij de uitvoering van de doelen van SDG #6. De laatste cijfers zijn van 2020 en toen al was sprake van een benodigde verviervoudiging van het tempo waarop voorzieningen voor schoon water en sanitatie worden aangelegd. De vrees is dat de coronapandemie en de huidige energiecrises de situatie hebben verslechterd.

Nederlandse delegatie

De Nederlandse delegatie staat onder leiding van de ministers Liesje Schreinemacher (BuZa) en Mark Harbers (IenW). Verder zullen deelnemen koning Willem-Alexander en de Rotterdamse burgermeester Ahmed Aboutaleb. Speciale thema’s van de Nederlandse delegatie zijn: jeugd, samenwerking met private sector en stedelijke klimaatadaptatie.

Op donderdag is er een speciale bijeenkomst helemaal gewijd aan de Economics of Water. Veel Nederlandse organisaties, zoals de Unie van Waterschappen en de samenwerkende drinkwaterbedrijven in WaterWorx, zullen hieraan bijdragen. De nieuw ingestelde Global Commission on the Economics of Water (GCEW) zal hier haar eerste bevindingen presenteren.

Alle plenaire bijeenkomsten zullen via de livestream op de VN website te volgens zijn. Van de speciale bijeenkomsten is nog niet bekend of ze live te volgen zullen zijn.

Kijk hier voor meer details over het programma.