Viering Wereldwaterdag 2015 in teken van duurzame ontwikkelingsdoelen voor water

Een van de waterdoelen is de universele toegang tot schoon en betaalbaar water en basis sanitatie. De Nederlandse watersector liet tijdens de viering duidelijk blijken deze enorme opgave te zien als een geweldige uitdaging.

Garant voor goede oplossingen
Minister Schultz hield de ruim twee honderd aanwezigen voor dat water wereldwijd hoog op de agenda staat. Vandaar haar opmerking dat water iedere dag om aandacht vraagt. De inbreng van Nederlandse waterexpertise is volgens Schultz hard nodig om de voorgenomen mondiale waterdoelen in 2030 te kunnen realiseren. 
“Wij zijn als Nederland actief in 80 landen en u wordt daar geroemd als expert. Dat is een luxe positie maar het schept ook verplichtingen”, aldus de bewindsvrouw. “U wordt geacht altijd met goede oplossingen te komen.”


Circulaire economie

De key note kwam van Europarlementariër Bas Eickhout van Groen Links. Hij ging dieper in op de duurzame ontwikkelingsdoelen en merkte op dat straks ook ontwikkelde landen als Nederland geacht worden een directe bijdrage te leveren. Het gaat met de nieuwe VN-doelen niet alleen om de watervoorziening in ontwikkelingsladen maar ook om het watergebruik en de waterkwaliteit in ontwikkelde landen.
Volgens Eickhout maakt de Europese Unie zich op voor een circulaire economie waarbij het hergebruik van stedelijk afvalwater een nieuw fenomeen wordt.  Hij verwacht dat de landbouw het moeilijk zal gaan krijgen, vooral in Spanje. Om uitputting van zoetwaterreservoirs en ondergrondse aquifers te voorkomen, zal het watergebruik in de landbouw om laag moeten, zo voorspelde hij.

Reikwijdte
Kitty van der Heijden van het World Resources Centre, een Amerikaanse denktank, wees erop dat de geïndustrialiseerde landen zich nog nauwelijks bewust zijn van de reikwijdte van deze nieuwe VN-doelen. Waterschaarste in China en India zal ook ons probleem worden en dus hebben de nieuwe doelen ook invloed op de Nederlandse consumptie, zo hield Van der Heijden de zaal voor.

Leren inzetten voor anderen
De stichting Aqua for All maakt traditioneel op Wereld Waterdag de opbrengst bekend van de actie Wandelen voor water. Dit jaar kwam de opbrengst van de sponsorloop uit op ruim 1,2 miljoen euro, net iets minder dat in 2014 toen ruim 1,3 miljoen werd ingezameld. Dit jaar deden 600 scholen mee aan de actie Wandelen voor water, zo liet Chris Amsinger van Aqua for All weten. Ieder jaar organiseert deze stichting de actie waarbij scholieren uit groep 7 en 8 zes kilometer lopen met een rugzak gevuld met zes liter water. “Het gaat niet alleen om de opbrengst, maar we leren er kinderen mee om zich voor anderen in te zetten”, aldus Amsinger.