Vier nieuwe leden in bestuur Unie van Waterschappen

Hetty Klavers
Hetty Klavers is sinds 2013 dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland. Daarvoor bekleedde ze diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat, waaronder die van programmadirecteur Deltaprogramma IJsselmeergebied. Klavers neemt de portefeuille waterveiligheid over van Hans Oosters.

Ingrid ter Woorst
Sinds 2008 is Ingrid ter Woorst dagelijks bestuurslid bij het hoogheemraadschap van Delfland voor Water Natuurlijk. Daarvoor was ze 8 jaar algemeen bestuurslid bij Delfland. Ter Woorst zet zich in voor duurzaam waterbeheer en pakt bij de Unie van Waterschappen de portefeuille waterkwaliteit op.

Toine Poppelaars
De financiële portefeuille wordt per april overgenomen door Toine Poppelaars, dijkgraaf van waterschap Scheldestromen. Sinds 2010 was hij dijkgraaf voor beide Zeeuwse waterschappen tot de 2 in 2011 fuseerden.
Poppelaars was van 1999 tot 2010 lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland namens het CDA. Hij was verantwoordelijk voor onder meer financiën, landbouw, visserij, water en infrastructuur.
 

Wiebe van der Ploeg<br />
Wiebe van der Ploeg is voormalig lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen namens GroenLinks. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor natuur en landschap, de Wadden, Blauwestad, visserij, landbouw en dierenwelzijn.
Sinds maart 2015 is hij voor Water Natuurlijk dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s. Daarnaast heeft hij zijn eigen adviesbureau. Van der Ploeg pakt bij de Unie van Waterschappen de portefeuille watersysteem op.

Nieuw bestuursprogramma
Eerder werd al bekend dat Hans Oosters per 1 januari start als nieuwe voorzitter bij de Unie van Waterschappen. Hein Pieper trad per 1 november toe als nieuw bestuurslid, met de portefeuille internationaal en arbeidsvoorwaarden.
Het nieuwe bestuur gaat aan de slag met een bestuursprogramma voor 2016-2019. De bestuursleden krijgen te maken met dossiers als invoering van de Omgevingswet, duurzame financiering en de waterschapsverkiezingen in 2019.