Vier innovatieve drijvende zonneparken

Drijvende zonneparken zijn de toekomst als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Ons land kent veel ongebruikte zandwinplassen, binnenwateren en baggerdepots waar drijvende zonneparken gerealiseerd kunnen worden. Dat is goed nieuws, want Nederland loopt vooralsnog achter met het behalen van de Klimaatdoelstellingen. Er zal dus meer gebruik moeten worden gemaakt van zonne-energie

1. Drijvend Zonnepark Tynaarlo

In Tynaarlo, een gemeente in de provincie Drenthe, is in 2019 het eerste grote drijvende zonnepark van Europa gebouwd. Het zonnepark bestaat uit 23.000 panelen die stroom leveren voor ongeveer 2.300 huishoudens. Dankzij diverse tests vormen de panelen slechts een minimale belasting voor het milieu. Er zijn speciale zonnepanelen ontwikkeld die licht doorlaten, zodat het licht zo veel mogelijk het water blijft raken. Daarnaast worden de zandwinplassen nooit volledig bedekt met de panelen, zodat er voldoende ruimte overblijft voor de planten en dieren. Het innovatieve project kon van start gaan dankzij een subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

2. Zonnepark Floating PV

Floating Solar is in Andijk bij drinkwaterbedrijf PWN begonnen aan de bouw van een nieuw zonnepark. Er worden uiteindelijk 67.000 zonnepanelen op vijftien ronde eilanden gebouwd. Hiermee zet PWN een belangrijke stap richting de ambitie om in 2050 alleen nog maar CO2-neutraal drinkwater te produceren. Dit project wordt geen zonne-eiland zoals we die al kennen. Het is een open eiland, die prachtig in de natuurlijke omgeving past. Tussen de eilanden wordt veel ruimte gelaten. Daarnaast is er veel oog voor het ecologische aspect. De installatie bestaat uit een speciaal soort meedraaiend zonnepaneel, dat de zon volgt. Hierdoor wordt zoveel mogelijk zonnekracht effectief benut.

3. Drijvend zonnepark Lingewaard

In 2018 is het drijvend zonnepark in Lingewaard opgeleverd. Het park ligt op het gietwaterbassin Van Gietwaterbedrijf Bergerden. Het zonnepark wekt jaarlijks ongeveer 1.825 MWh groene stroom op voor ongeveer 600 huishoudens. Inwoners van Lingewaard namen zelf het initiatief voor dit zonnepark. In 2014 richtten zij energiecoöperatie Lingewaard Energie op met als doelstelling dat meer mensen energie gaan besparen en duurzaam opwekken. Via crowdfunding is uiteindelijk het zonnepark gerealiseerd. De initiatiefnemers hopen uiteindelijk dat er nog meer panelen geplaatst kunnen worden, zodat zij meer huishoudens van groene energie kunnen voorzien. Hiervoor hebben zij opnieuw een SDE+ subsidie aangevraagd.

4. Zonnepark Bomhofsplas Zwolle

Het zonnepark in Tynaarlo was het eerste grote drijvende zonnepark dat is gerealiseerd in Nederland. Het grootste zonnepark van Europa én China ligt nu in Zwolle. Met 72.000 panelen wekt het park stroom op voor zo’n 7.000 huishoudens. Ook in dit park zijn panelen gebruikt die licht doorlaten. Dit zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk licht het wateroppervlak blijft bereiken, wat de ecologie ondersteunt. Het park, dat in juni 2020 is aangesloten op het elektriciteitsnet, is ook het meest lokale zonnepark. De opgewekte stroom wordt via Energiefonds Overijssel en Blauwvinger Energie aan Zwolse bedrijven en huishoudens geleverd. Op deze manier profiteren zij van lokale energie van het park.