Vici-beurs voor onderzoek naar vloeistofstroming aan oppervlakken

Het gedrag van vloeistoffen aan oppervlakken is vaak snelheidsbepalend voor chemische processen. Een slecht gemengd stilstaand laagje, direct aan het oppervlak, kan ervoor zorgen dat de werking van een katalysator of membraan aanzienlijk wordt vertraagd. Nu transporteert de vloeistof niet alleen deeltjes of moleculen, maar ook lading. Bij het ontzouten van water speelt dat bijvoorbeeld. Een belangrijke onderzoeksvraag is daarmee, of de snelheid te vergroten is door patronen in het oppervlak aan te brengen, zodat ook het stilstaande laagje in beweging komt. Juist door de aanwezigheid van ladingen (zouten) kan heel efficiënt de vloeistof in beweging gezet worden. Dit veroorzaakt een sterke stroming.
Tijdens een verblijf van enkele maanden aan Stanford University, heeft Lammertink hier al onderzoek naar gedaan. De Vici-subsidie stelt hem nu in staat,deze onderzoeksrichting verder uit te bouwen en drie promovendi en een post-doc onderzoeker aan te stellen.

Veni, Vidi, Vici
In 2006 ontving Lammertink (1972) al een Vidi subsidie van NWO, en in 2012 een Starting Grant van de European Research Council (ERC). Zijn groep Soft Matter, Fluidics and Interfaces maakt deel uit van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de UT.
De persoonsgebonden Vici-subsidies maken deel uit van het programma Veni, Vidi, Vici (ik kwam, zag en overwon) van NWO, dat onderzoekers, in verschillende fasen van hun carrière, in staat stelt om grensverleggend onderzoek te doen. In de nieuwste ronde zijn 32 aanvragen toegewezen, ongeveer 15 procent van het totaal.