De drinkwaterprijs daalt dit jaar ten opzichte van 2017, maar de belastingdruk neemt toe (foto: kraanwater.nu).

Drinkwaterbranchevereniging Vewin heeft het Tarievenoverzicht drinkwater 2018 gepubliceerd. Daarin zijn de tarievenregelingen van alle drinkwaterbedrijven gebundeld. Op basis van die cijfers stelt Vewin vast dat de belastingdruk op drinkwater is toegenomen. Waar in 2017 nog 26,7 procent van de drinkwaterprijs bestond uit belastingen, is dat inmiddels bijna 28 procent. De gemiddelde drinkwaterprijs is 1,83 euro/m3.

Volgens Vewin vormen in 2018 de kosten van het waterbedrijf voor het produceren en leveren van drinkwater 72,3 procent van de afnemersprijs. Gemiddeld is dat 1,32 euro per kubieke meter. De overige 27,7 procent (50,6 cent/m3) bestaat uit belastingen. Dat betekent dat de belastingdruk is toegenomen, in 2017 bestond nog 26,7 procent van de drinkwaterprijs (gemiddeld 49,5 cent/m3) uit belastingen.

Tarieven dalen ondanks stijging precario
De tarieven voor huishoudens dalen in 2018 met gemiddeld 1,9 procent, van 1,41 euro naar 1,38 euro per kuub drinkwater, ondanks een stijging van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft (van 64 naar 74). Zonder het effect van de toegenomen precario is de gemiddelde tariefdaling 2,7 procent. Vewin wijst erop dat de afnemer bovenop het tarief van het drinkwaterbedrijf ook nog verbruiksbelastingen betaalt: de Belasting op Leidingwater (BoL) en btw. De opbouw van de afnemersprijs is in de volgende grafiek inzichtelijk gemaakt:

De opbouw van de drinkwaterprijs in 2018 (bron: Vewin).

In 2019 verdere stijging belastingdruk
Doordat het kabinet heeft besloten in 2019 het lage btw-tarief van 6 procent te verhogen naar 9 procent, zal de belastingdruk volgend jaar verder stijgen naar 29,7 procent van de afnemersprijs. Volgens Vewin is dat ongewenst en de branchevereniging pleit er daarom voor dat het besluit de btw te verhogen wordt teruggedraaid of wordt gecompenseerd door een verlaging van de Belasting op Leidingwater (BoL). Vewin stelt namelijk dat de belastingdruk op de eerste levensbehoefte drinkwater zo laag mogelijk moet zijn en dat efficiencyverbeteringen van de drinkwaterbedrijven via tariefsverlagingen ten goede moeten komen aan de klant.

Het Tarievenoverzicht drinkwater 2018 vindt u hier.