Vewin en Unie van Waterschappen verheugd over EP-besluit glyfosaat

Het meest bekende glyfosaat bevattende onkruidbestrijdingsmiddel is Roundup van de Amerikaanse fabrikant Monsanto. Daarnaast zijn Bayer Clear-up en Pokon Stop bekende merken die glyfosaat bevatten. Volgens het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie is het waarschijnlijk kankerverwekkend. Volgens de European Food Safety Authority (EFSA) is glyfosaat echter niet gevaarlijk voor mensen. 

Drinkwaterbronnen
Glyfosaat kan via oppervlaktewater en grondwater in de bronnen van drinkwater terecht komen. De drinkwaterbedrijven moeten vervolgens extra inspanningen verrichten om het middel tijdens het productieproces van het drinkwater weer uit het oppervlakte- of grondwater te zuiveren. Vewin en de Unie van Waterschappen hebben zich daarom al langer uitgesproken tegen het gebruik van glyfosaat.

Geen meerderheid
Het Europees Parlement wil de onkruidbestrijder nog een periode van 7 jaar toestaan. Er bleek geen meerderheid aanwezig voor de 15-jarige verlenging van het middel zoals de Europese Commissie had voorgesteld. Het Europees Parlement nam bij de resolutie in overweging dat het middel onder andere in water, bodem, voedsel en het menselijk lichaam wordt aangetroffen. Daarnaast roept het Europees Parlement de Commissie op het gebruik niet goed te keuren in of in de buurt van parken. 

Verbod
Vewin en de Unie van Waterschappen zijn verheugd met de stemming van het Europees Parlement. De organisaties zien dit als een ondersteuning en versterking van het Nederlandse beleid waar sinds eind maart het professioneel gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, waaronder glyfosaat, op verhardingen buiten de landbouw is verboden. Voor overige terreinen gaat dat verbod eind 2017 in. 

Waterkwaliteit 
Dit komt volgens Vewin en de Unie van Waterschappen de waterkwaliteit ten goede, want gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de normoverschrijdingen. Vewin had, samen met de Unie van Waterschappen, de leden van het Europees parlement opgeroepen een korte verlengingstermijn van de goedkeuring en beperkter gebruik te steunen. 

Herzien voorstel
De Europese Commissie zal een herzien voorstel voorleggen aan het Permanente Comité Gewasbescherming (SCoPAFF) in april of mei. De Commissie mag bij het opstellen van een uitvoeringsverordening de adviezen van de lidstaten en het Europees parlement wel naast zich neerleggen

Teleurstellend
Europarlementariër Bas Eickhout van Groen Links noemt het onvoorstelbaar dat Europese Commissie de waarschijnlijk kankerverwekkende stof glyfosaat voor een extra vijftien jaar op de Europese markt toe wil staan. “Het Europarlement schaarde zich achter meerdere beperkende voorstellen zoals een totaalverbod voor privégebruik”, aldus Eickhout. “Het is dan ook teleurstellend dat een meerderheid uiteindelijk niet de consequentie wil trekken dat intrekken van de vergunning voor glyfosaat de juiste weg is.”