Vewin blij met verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw

Met het verbod op chemische onkruidbestrijding is volgens Vewin een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Chemievrij onkruidbeheer moet ertoe leiden dat de waterkwaliteit verbetert en het grote publiek niet langer wordt blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Per 2017 volgt een verbod voor overig groen.
Motie
Met dit besluit komt Mansveld tegemoet aan de motie uit 2011 waarin een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer het Kabinet opriep niet-commercieel gebruik van glyfosaat wettelijk te verbieden. 
Uit het CBS rapport ‘Green Growth in the Netherlands’ blijkt dat het Nederlandse oppervlaktewater de slechtste kwaliteit heeft van heel Europa. De afgelopen vijf jaar heeft glyfosaat bijna 100 keer de norm overschreden in oppervlaktewater gebruikt voor drinkwaterproductie. Ook worden bestrijdingsmiddelen boven de drinkwaternorm aangetroffen in het grondwater. De normoverschrijdingen van glyfosaat worden grotendeels veroorzaakt door chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw.
Uitzondering 
Vewin vindt het jammer dat de zogenaamde ‘laag risicomiddelen’ uitgezonderd blijven van het verbod. Het is echter nog niet duidelijk wat de criteria voor deze middelen zijn. De uitwerking van de criteria vindt momenteel in Brussel plaats