Veteranenziekte moet de wereld uit!

Derde lustrumcongres zet in op samenwerking in de keten van de bouw
De Stichting Veteranenziekte organiseert dit jaar haar derde lustrumcongres na de Legionella- uitbraak in 1999 in Bovenkarspel die zoveel tragische gevolgen heeft gehad. Na 15 jaar is het probleem nog steeds niet onder controle. Jaarlijks worden er nog steeds 3000 besmette watermonsters gemeld en zijn er 350 slachtoffers van legionellabesmetting.

Fred Bertrand, voorzitter van de stichting: ”Samen met vele anderen hebben we veel bereikt om Legionella-uitbraken te voorkomen. Maar mijn ultieme droom – Legionella de wereld uit, te beginnen met Nederland – is nog niet uitgekomen. Daarvoor moet nog steeds veel werk worden verzet. We zijn het de honderden nabestaanden en talloze slachtoffers verplicht om door te gaan.”

De Stichting Veteranenziekte vindt dat alle schakels in de keten van het bouwproces hun verantwoordelijkheid moeten nemen om Legionella te voorkomen. 

Congres Legionellapreventie 30 oktober 2014: de schakels in de keten met elkaar in gesprek
Tijdens het congres zullen verschillende experts, beheerders en gebruikers van gebouwen vanuit een eigen invalshoek hun visie op Legionellapreventie presenteren.
Jan Prins, hoogleraar Infectieziekten in het AMC, indertijd nauw betrokken naar het onderzoek naar de slachtoffers van de Legionella-uitbraak zal ingaan op de huidige opvattingen over lange termijn gevolgen van ernstige ziekten c.q. epidemieën.Henk Thiesen, senior medewerker Bouw & Huisvesting bij de Zorggroep in Noord Limburg, presenteert wat hij fout ziet gaan door bijvoorbeeld gebrek aan kennis over Legionella-preventie en doorschuiven van verantwoordelijkheid. Hij vertelt ook over zijn ideeën over oplossingen.
Marijn Emanuel, van architectenbureau Rau, geeft zijn visie op de mogelijkheid om legionellapreventie-afspraken in de keten beter te kunnen integreren op basis van het project: Revius College in Wijk bij Duurstede.
Barry Lenting, mede-eigenaar van Lenting installatiebedrijf, vertelt vanuit zijn ruime ervaring wat er allemaal mis kan gaan en wat de zwakke plekken in het bouwproces zijn. 
Tijdens het middagproces van het congres gaan de deelnemers die afkomstig zijn uit de kringen van bouwopdrachtgevers, architecten, aannemers, installatieadviseurs, installateurs, waterbedrijven, gebouwenbeheerders en eindgebruikers, zoals woningbouwcorporaties, zorginstellingen en leisure sector op inspirerende manieren met elkaar in gesprek over de vraag hoe we de samenwerking in de hele keten van de bouw kunnen verbeteren om Legionellabesmettingen te voorkomen.

(zorgcomplex in aanbouw)
Prijsuitreiking ‘Viral Campaign’ Vergroten Bewustzijn Veteranenziekte
Studenten van de Hogeschool van Amsterdam maakten als studieopdracht YouTube clips om de maatschappelijke bekendheid met Veteranenziekte te vergroten. Tijdens het congres krijgen de beste clips een prijs. 
Voor wie is het congres bedoeld?
Wij nodigen bouwopdrachtgevers, architecten, aannemers, installatieadviseurs, installateurs, waterbedrijven, gebouwenbeheerders en eindgebruikers, zoals woningbouwcorporaties, zorginstellingen en leisure sector uit om met elkaar creatief ‘dwars’ te denken om nieuwe wegen te vinden naar effectieve en duurzame legionellapreventie.
Kijk voor het congresprogramma en aanmelding op www.stichtingveteranenziekte.nl/congres