Verzekeringsmaatschappij in het rood door noodweer

Het totale schadebedrag bij klanten van Achmea bedraagt 260 miljoen euro. Daarvan krijgt Achmea 120 miljoen euro terug, omdat het deels herverzekerd is. Dat betekent dat het noodweer de verzekeraar in totaal 140 miljoen euro kost. “Het noodweer heeft een extreme impact, die voor Achmea groter is dan de impact van andere calamiteiten in de afgelopen tientallen jaren,” stelt de verzekeraar in een verklaring.

Premiestijging
Volgens de verzekeringsmaatschappij zijn de huidige premiestellingen niet voldoende dekkend voor de toegenomen schadelast, waardoor premieverhogingen onvermijdelijk zijn.
Vooral het zuiden van Nederland werd in juni geteisterd door noodweer. Enorme hagelstenen richtten grote schade aan, met name aan kassen in Noord-Brabant. Alleen al in Someren schatte belangenvereniging ZLTO de schade op een half miljard euro.

Claims
Veel boeren zijn echter niet specifiek verzekerd tegen hagelschade. Daarom deden zij een beroep op staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken voor een noodplan, maar die wees het verzoek af omdat het noodweer geen nationale ramp is. Ook hebben de boeren claims ingediend bij de getroffen waterschappen. De rechter zal in een later stadium bepalen of die claims rechtmatig zijn.