De verlichte verzekeringen zou niet alleen moeten gelden voor overstromingen, maar ook voor schade door droogte. (foto: Verbond van Verzekeraars).

Het Verbond van Verzekeraars wil nog steeds een verplichte schadeverzekering tegen droogte of overstromingen. Volgens het Verbond kan de schade door klimaatverandering in Nederland jaarlijks gaan oplopen tot een kwart miljard euro. In 2013 vroeg het Verbond de overheid ook al om een verplichte verzekering. Toen stak de Autoriteit Consument en Markt daar een stokje voor omdat het de keuzevrijheid van bedrijven en burgers zou beperken.

Het Verbond van Verzekeraars trekt, nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden, opnieuw aan de bel en doet weer een beroep op de landelijke overheid. Of de Autoriteit Consument en Markt ook na de verwoestende orkanen Harvey en Irma bij haar standpunt blijft, is nog niet duidelijk. Volgens het Verbond zien verzekeraars in Nederland de gevolgen van klimaatverandering nu al jaren terug in hun schadecijfers.

Vereniging Eigen Huis
Ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) wijst een verplichte collectieve verzekering tegen overstromingsschade af. Volgens VEH draagt een verplichte verzekering niet bij aan vergroting van het risicobewustzijn onder burgers en zouden meer verzekeraars een vrijwillige verzekering moeten aanbieden. Bovendien zou de totale dekking van de voorgestelde verplichte verzekering per overstroming gemaximeerd zijn op 5 miljard euro. Bij een schade van 20 miljard euro blijft er dus 15 miljard euro ongedekt. Een overstromingsverzekering die een huiseigenaar zelf afsluit zou wel een gegarandeerde dekking kunnen bieden, stelt de VEH op haar website.

Klimaatschade
Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars heeft op basis van de KNMI’14 klimaatscenario’s de schade voor particulieren, bedrijven en motorijtuigen in beeld gebracht. De resultaten staan in het klimaatrapport ‘Hoofd boven water – verzekeren van schade in een veranderend klimaat’. In dit rapport staan twaalf aanbevelingen om de schade in de toekomst te beperken. Veel van die aanbevelingen hebben betrekking op het beter communiceren over de dekking en het voorkomen van mogelijke schade. Volgens het Verbond is het ook raadzaam om specifiek aandacht te vragen voor schade die kan ontstaan door droogte.

Klimaatscenario’s
In 2016 na de extreme buien in Brabant en Limburg kregen de verzekeraars bijna 100.000 schademeldingen en keerden zij zo’n 500 miljoen euro uit. Het CVS berekende dat er bij een klimaatscenario waarbij onder meer de temperatuur in 2085 met gemiddeld 3,5 graad stijgt de totale klimaatschade de komende decennia met ruim 260 miljoen euro op jaarbasis zal toenemen. De schade aan woonhuizen (opstal en inboedel) bedraagt nu nog jaarlijks 100 miljoen euro voor regen en 65 miljoen euro voor hagel, maar kan met 103 miljoen euro stijgen. Voor de allrisk verzekerde particuliere auto’s geldt dat de schade door hagel, die nu gemiddeld 45 miljoen euro bedraagt, op termijn verdubbelt naar 90 miljoen euro.

Europese landen
België, Frankrijk en het Verenigd Koningrijk kennen al een collectieve verzekering tegen klimaatschade. Uit OESO-onderzoek blijkt dat in landen met een collectieve regeling schadeafhandeling en economisch herstel sneller plaatsvindt.