Heiplateaus bij de nieuwe spuisluizen van Den Oever (foto: Rijkswaterstaat/deafsluitdijk.nl).

Waar een jaar geleden nog werd gedacht dat een rekenfout in het ontwerp voor de nieuwe spuisluizen in de Afsluitdijk zou leiden tot een vertraging van enkele maanden, is nu duidelijk dat de renovatie drie jaar langer gaat duren dan oorspronkelijk voorzien. Niet in 2022, maar in 2025 zijn de werkzaamheden aan de Afsluitdijk klaar.

Een en ander blijkt uit een brief die minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 4 november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Al in juni had ze gemeld dat de rekenfout zou leiden tot een forse vertraging, nu is duidelijk dat die vertraging drie jaar bedraagt.

Verkeerd ingevoerde waterstanden
Het werk aan de spuisluizen had eigenlijk eind 2019 moeten beginnen, maar toen kwam men erachter dat het ontwerp was gebaseerd op verkeerd ingevoerde waterstanden en golfhoogtes. In november 2019 meldde de minister de Tweede Kamer dat er aanpassingen nodig waren aan deze ‘Hydraulische Randvoorwaarden’, die enkele maanden extra tijd zouden kosten. Maar juni 2020 schreef ze de Kamer al dat de doorrekening grotere gevolgen heeft dan eerder gedacht.

Zorgvuldigheid vereist
‘Het ontwerp van de nieuw te bouwen spuisluizen, maar ook van de bestaande spuisluizen in de Afsluitdijk moest worden herzien’, schrijft de minister. ‘Het issue spitst zich toe op deze twee deelprojecten. Het vaststellen van de nieuwe randvoorwaarden en aanpassen en toetsen van de ontwerpen vereiste zorgvuldigheid en heeft extra tijd in beslag genomen, mede omdat het hier een complexe problematiek betreft waar diverse externe experts bij betrokken zijn.’

Enkele deelprojecten eerder klaar
De eindoplevering van het gehele project wordt circa drie jaar uitgesteld, van 2022 naar 2025. Voor een aantal deelprojecten, zoals de versterking van het dijklichaam en de bouw van twee gemalen en van twee keersluizen, geldt dat deze al wel in 2022 of 2023 gereed zullen zijn, zo meldt minister Van Nieuwenhuizen.

Spuisluizen gefaseerd aangepakt
De planning van het project wordt volgens de minister gekenmerkt door veel onderlinge ‘afhankelijkheden en factoren’, zoals het openhouden van de weg, het stormseizoen en ecologische randvoorwaarden. Daardoor kan de bouw niet op ieder willekeurig moment starten, maar moet deze zorgvuldig worden gepland. Door het later beschikbaar komen van de nieuwe spuisluizen, is bovendien pas later extra spuicapaciteit beschikbaar. Daardoor moet de renovatie van de bestaande spuisluizen, anders dan eerder voorzien, gefaseerd worden aangepakt, zodat de bestaande spuisluizen tijdens de werkzaamheden deels in gebruik kunnen blijven en er steeds voldoende waterafvoercapaciteit beschikbaar is. Daardoor duurt de renovatie van de bestaande spuisluizen langer.

‘Projectbudget moet worden aangevuld’
Den Haag gaat er ook vanuit dat de renovatie van de Afsluitdijk door de vertraging extra geld gaat kosten, maar de minister durft nog geen inschatting te maken van de meerkosten. Dat hoopt ze komend voorjaar wél aan te kunnen geven. ‘Als gevolg van de vertraging en de herziene ontwerpen zal ook het projectbudget moeten worden aangevuld vanuit het Deltafonds’, schrijft ze in de Kamerbrief. ‘Samen met de aannemer wordt op dit moment de voorkeursoplossing en bijbehorende kostenplaat uitgewerkt. In deze oplossing zijn de oorspronkelijke doelstellingen voor waterveiligheid en waterafvoer vastgehouden en wordt ook de esthetiek geborgd.’ Cobouw, het vakblad voor de bouwsector, schrijft op basis van meerdere bronnen dat het project “honderden miljoenen euro’s” duurder zal worden.