Minister Cora van Nieuwenhuizen opende het dijkversterkingsproject. (foto Rijkswaterstaat).

De versterkte Houtribdijk en het nieuwe natuurgebied Trintelzand zijn maandag 22 juni officieel opgeleverd door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens de minister kan de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen dankzij een nieuwe steenlaag en enorme zandpakketten weer decennia lang mee.

“De dijkversterkingsproject biedt niet alleen bescherming tegen de weersextremen waar we meer mee te maken krijgen. Ook is er natuur bijgekomen ter grootte van ruim 900 voetbalvelden en is er meer plek voor recreatie, zoals een nieuw watersportstrand bij Lelystad”, zei de minister gisteren tijdens de opening waarbij een dertigtal genodigden aanwezig waren.

Tijdens de opening zaten de aanwezigen 1,5 meter uit elkaar. (foto: Rijkswaterstaat).

Uniek project

De dijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven is de afgelopen drie jaar versterkt met 10 miljoen m3 zand. Dat is evenveel zand als er normaal gesproken in een jaar langs de hele Nederlandse kust wordt toegevoegd. De aanpak van de dijkversterking is bijzonder, want nog niet eerder werd een dijk aan een binnenmeer met zand versterkt. In 2019 won het project de Waterinnovatieprijs. Maar er kwam ook kritiek omdat de dijk meerdere malen dicht moest vanwege zandverstuivingen. Om de zand verstuivingen de kop in te drukken, zijn er zo’n 5000 vrachtwagens grond gestort, als dekkende laag op het zand.

Hergebruik van stenen

Aan de kant van Lelystad is de Houtribdijk versterkt met 1,2 miljoen ton breuksteen en 100 duizend ton gietasfalt. Er is duurzaam en circulair gewerkt door de oude stenen zorgvuldig te keuren en waar mogelijk te hergebruiken. De dijk is hier nu zo sterk dat golven bij een superstorm zonder probleem over de dijk kunnen slaan. Ook is bij Lelystad voor de provincie Flevoland een nieuw watersportstrand aangelegd: Bataviastrand.

Meer dan 500 hectare natuur

Naast de dijk verrees een nieuw natuurgebied, Trintelzand, van meer dan 500 hectare. Dit natuurgebied is gemaakt van overtollig slib wat vrij is gekomen bij de zandwinning voor de zandige oevers. Het creëren van het natuurgebied is goedkoper dan het afvoeren van het slib. Trintelzand is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land en bestaat uit lange, gekromde dammen met daartussen zandplaten, ondieptes en moerasgebieden. Onder water ontstaat hier een heel nieuw leef- en paaigebied voor vissen en andere waterdieren. Boven water is Trintelzand een nieuwe, voedselrijke foerageerplek voor vogels in het IJsselmeergebied: zo is de flamingo al gespot.

Markermeer

De Houtribdijk werd tussen 1963 en 1976 aangelegd om het huidige Markermeer in te polderen. Toen de inpolderingsplannen wijzigden, bleef de weg op de dijk een belangrijke verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De Houtribdijk is ook een belangrijke waterkering, die bij storm de klappen van het water van het Markermeer en IJsselmeer opvangt. Het werk is uitgevoerd door Van Oord en Boskalis. Het zand voor de dijkversterking is gewonnen uit het Markermeer. In totaal is er evenveel zand opgespoten als jaarlijks langs de gehele Nederlandse kust.

Laatste loodjes

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het uitbreiden van natuurgebied Trintelzand bij Enkhuizen en de aanleg van het watersportstrand bij Lelystad. Rijkswaterstaat onderzoekt de komende jaren in samenwerking met de TU Delft hoe de oevers zich ontwikkelen, zodat de opgedane kennis nationaal en internationaal breder kan worden toegepast. Het dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).