Verstandig kustbeheer houdt rekening met de stand van de bank

In Nederland verdedigen we de kust al jaren met zandsuppleties. We vullen het zand op het strand steeds aan maar sinds begin jaren ’90 wordt er steeds vaker zand voor de kust neergelegd. Dat is goedkoper dan het op het strand neerleggen waardoor er met hetzelfde budget meer zand kan worden gebruikt. Bijkomend voordeel is dat  hinderlijke werkzaamheden op het strand niet meer nodig zijn.

Zandbanken onder water lopen weg
Maar zandbanken onder water ‘lopen’ in de tijd ook van de kust weg. Bestaande zandbanken in de brandingszone hebben een netto levensduur van 3 tot 15 jaar. Het effect van kustlangse en kustdwarse stroming op het bankgedrag verschillen ook. Sterke golfgedreven langstromingen veroorzaken netto bankgroei, terwijl de afwezigheid ervan in dieper water uiteindelijk tot bankverval leidt. Walstra heeft met behulp van modelberekeningen het gedrag van de onderwaterzandbanken doorgrond. Omdat onder-water-suppleties en zandbanken elkaar beïnvloeden kan met de opgedane kennis het ontwerp van suppleties worden verbeterd.

Het plaatje toont de profielontwikkeling over een periode van 10 jaar. Kijkend van links naar rechts is de geleidelijke zeewaartse verplaatsing van de banken duidelijk zichtbaar. De banken ontstaan bij het strand, groeien in de brandingszone en dempen geleidelijk uit in dieper water net buiten de brandingszone.

De volgende stap
Walstra: ‘ik heb voor mijn proefschrift naar het gedrag van de zandbanken gekeken, maar een volgende stap is om ook echt de suppletie-ontwerpen te bekijken. Ik wil het model toepassen op verschillende suppletie-ontwerpen om zo de efficiency te kunnen verbeteren. In Nederland wordt suppletie vooral uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Internationaal zie ik kansen in bijvoorbeeld Florida, want ook daar wordt het kustonderhoud voornamelijk met zandsuppleties uitgevoerd.

(Persbericht Deltares, juni 2016)