Het coronavirus is aangetroffen op rwzi's. (foto: pixabay).

In het afvalwater in rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in Loon op Zand, Tilburg en Amsterdam is genetisch materiaal van het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van KWR en het RIVM. De aanwezigheid van het virus in het rioolwater op rwzi’s kan in de toekomst een indicatie zijn voor de verspreiding van het virus in een bepaalde populatie.

Dat het genetisch materiaal van het virus in het afvalwater is aangetroffen is niet echt een verrassing. Het coronavirus kan zich namelijk in fecaliën van besmette personen bevinden. De metingen kunnen wel aanvullende informatie geven over de verspreiding van het virus. Nu worden door een gebrek aan tests immers niet alle besmette personen geïdentificeerd. RIVM gaat er van uit dat er  meer besmettingen zijn dan de officiële cijfers aangeven.

Extra bescherming niet nodig

Voor de medewerkers op de zuiveringen ontstaan er door het voorkomen van genetisch materiaal van het virus in rioolwater geen extra risico’s. Cora Uijterlinde van Stowa reageert: “Dat er genetisch materiaal van het coronavirus is aangetroffen zegt nog niet dat het levende virussen zijn. Ook is nog niet bekend hoe het virus zich gedraagt in de rwzi. Op basis van wat bekend is van aanverwante virussen, onder andere SARS verwachten we niet dat virussen in riolering en afvalwaterzuivering lang infectueus zijn.“

Business-as-usual

Volgens Uijterlinde is het daarom business-as-usual. “Afvalwater bevat altijd virussen en andere ziekteverwekkers waarvoor medewerkers zich altijd moeten beschermen. Aerosolen moet je nooit inademen en daarom dragen de medewerkers ook bij bepaalde werkzaamheden mondkapjes. Ook bij werkzaamheden waar je in contact komt met afvalwater dragen medewerkers handschoenen. De bestaande hygiënevoorschriften hoeven dus ook niet te worden aangescherpt, maar wel worden nageleefd. ”

Onrust

Sinds het bericht over het coronavirus in afvalwater in de media is verschenen, is er bij veel mensen onrust ontstaan. Omroep Brabant ontving talloze vragen van mensen die overwegen om flessen drinkwater in te slaan. De lokale omroep laat via de website weten dat zorgen zijn niet nodig, omdat drinkwater in Nederland heel goed beschermd is tegen allerlei virussen en andere ziekteverwekkers.  In Tilburg heeft KWR ook onderzoek gedaan naar het effluent en daarin is geen genetisch materiaal van coronavirus aangetroffen.

Meer onderzoek nodig

Een van de onderzoeken op de rwzi’s werd uitgevoerd door KWR. Tijdens de eerste metingen in februari werd het coronavirus nog niet aangetroffen, maar latere metingen in maart kwam het genetisch materiaal wel in het afvalwater voor. Vooralsnog is er slechts rioolwater van drie zuiveringen onderzocht. “We gaan de komende periode door met de rioolwaterscreening om meer informatie te verzamelen die waardevol is in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus”, stelt KWR op de website.