Versnelde aanpak veertien dijkringen Noord- en Midden-Limburg

Met het raamcontract is voor de adviesdiensten tussen de 7 tot 12 miljoen euro gemoeid, in een looptijd van vijf jaar. Arcadis en Witteveen+Bos hebben de opdracht gezamenlijk gekregen voor hun voorstel voor samenwerking en partnerschap met het Waterschap en een plan van aanpak voor de eerste deelopdracht: de verkenning van kansrijke oplossingsrichtingen voor de verschillende dijktracés. Opdrachtgever WPM en Arcadis/Witteveen+Bos gaan een relatie aan die verder gaat dan die van opdrachtgever-opdrachtnemer; gezien de tijdsdruk en projectomvang zijn ware partnerschap en samenwerking essentieel. De opgebouwde staat van dienst van Arcadis en Witteveen+Bos op het gebied van hoogwaterbescherming vormt hierbij een stevige basis. De overeenkomst heeft betrekking op diensten en producten voor de verkenningsfase, de planfase en de voorbereiding van de realisatie van het hoogwaterbeschermingsplan voor de dijkringen.

Mijlpaal
De aanbesteding van de engineering van de dijkringen is voor WPM een belangrijke mijlpaal in de aanpak van de dijkversterkingen die het waterschap op het programma heeft staan. WPM-voorzitter Ger Driessen: “De dijken uit het hoogwaterbeschermingsprogramma worden door WPM versneld gerealiseerd. Wij hebben deze zomer hard doorgewerkt met als resultaat nu al een gunning van alle ingenieurswerk van alle veertien dijken.”