Versneld uitvoeren tweede fase IJsseldelta bespaart 10 miljoen euro

Het aanbrengen van kostbare kokers in de dijk bij de Roggebotkering en verbeteringen aan de Roggebotsluis zijn nu niet nodig. De betrokken provincies, gemeenten en waterschappen zijn blij met het besluit van minister Schultz de aanleg van fase 2 te versnellen. “Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap in het verbeteren van de waterveiligheid van de regio Kampen-Zwolle. Want als de capaciteit van het Reevediep volledig kan worden benut, zijn de komende decennia geen nieuwe maatregelen voor de afvoer van hoogwaterpieken nodig”, zei gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.

Tweede fase
De tweede fase van Ruimte voor de Rivier mag maximaal 121 miljoen euro kosten. Het gaat om werkzaamheden als het verwijderen van de Roggebotsluis, het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van recreatiegebied Roggebot tegen hoogwater. “De werkzaamheden voor fase twee worden op dit moment nog niet aanbesteed. Op dit moment worden eerst de plannen voor fase twee verder uitgewerkt”, zegt woordvoerster Timmer van de provincie Overijssel. 

Aanleg Reevediep
Op dit moment wordt gewerkt aan de eerste fase van Ruimte voor de Rivier. Daarin vallen de aanleg van het Reevediep en het baggeren van de IJssel. De Raad van State besliste op 25 november 2015 dat de hoogwatergeul Reevediep bij Kampen definitief kan worden aangelegd. Opdrachtgevers Rijkswaterstaat en provincie Overijssel hebben naar aanleiding van die uitspraak aannemerscombinatie Isala Delta opdracht gegeven om reeds gestarte werkzaamheden voort te zetten. Inmiddels zijn in het projectgebied Reevediep al duidelijk de contouren zichtbaar van de noordelijke dijk van het Reevediep.