Verontreinigende stoffen in grondwater sneller opgespoord

Nauwkeurig beeld waterkwaliteit
Heel lage concentraties van stoffen worden met de huidige analysetechnieken niet aangetoond. Door de stoffen te concentreren op passive samplers is dit wel mogelijk en wordt een beter beeld van de waterkwaliteit verkregen. De passive samplers die gebruikt gaan worden bestaan uit velletjes van speciaal materiaal die in het water hangen en continu stoffen uit het water opnemen. Op de velletjes concentreren de stoffen zich en kunnen zeer lage concentraties nu wel gemeten worden.
Sampler in peilbuizen
De samplers zijn al met succes toegepast, maar tot nu toe alleen in het oppervlaktewater. Deltares gaat nu voor de provincie Noord-Brabant een aangepaste sampler ontwikkelen die in peilbuizen kan worden gehangen en het grondwater monitort. Voor de provincie is een goede kwaliteit van het grondwater belangrijk omdat het wordt gebruikt voor drinkwater.
Onderzoek in Milieulaboratorium Deltares
De komende maanden zullen de nieuwe samplers in het Milieulaboratorium van Deltares in Utrecht worden ontwikkeld, getest en geschikt gemaakt voor toepassing in het veld. Ze zullen van een materiaal worden gemaakt dat vooral bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen bindt. In de loop van 2015 zullen met veldproeven in Noord-Brabant de samplers verder worden getest.