Vermeer inspireert Delfland voor de toekomst van de afvalwatersector

Delfland staat aan de vooravond van een transitie in de afvalwaterketen en wil met relaties uit de wetenschap, bestuurders en het bedrijfsleven een toekomstvisie ontwikkelen tot 2025. Het nieuwe Straatje van Vermeer geeft invulling aan een andere kijk op duurzaamheid en intensievere samenwerking met overheden, bedrijven en wetenschap. 
 
De bijeenkomst vond plaats in museum het Prinsenhof waar tot 17 juli een expositie is van het beroemde schilderij Het Straatje van Vermeer.
 
De inleiding werd gegeven door Prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht, hoogleraar environmental biotechnology over het verbinden van de waterketen en de circulaire economie. Prof. dr. C.J. van Leeuwen, hoogleraar watermanagement sprak over de toekomst van de circulaire stad. 
 
Bezoekers namen deel aan inspiratiekamers met de thema’s samenleving, circulaire economie en klimaatverandering. De opbrengst van de sessies in drie inspiratiekamers wordt vertaald in een toekomstvisie in de vorm van een drieluik in de Waalse kerk in Delft: het Straatje van Vermeer anno 2025.  Het doek wordt gesigneerd door Bas Verkerk, burgemeester van Delft. 
 
Ook zal de openingshandeling worden verricht voor de pilot Zoetwaterfabriek De Groote Lucht. De Zoetwaterfabriek is één van de innovatieve projecten van Delfland om zich voor te bereiden op de toekomst. In de pilot onderzoekt Delfland  de verwijdering van medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende stoffen en andere verontreinigingen. Samen met de partners Stowa, Deltafonds, Evides en Waterschap Vallei en Veluwe werkt Delfland aan zoetwatervoorziening en een schoner milieu.

(Persbericht Hoogheemraadschap van Delfland, juni 2016)